Wniebowstąpienie Pańskie 17.05.2015 roku

wniebowstapienie_1*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
*** Trwa Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
*** Nabożeństwa majowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej. W środę i piątek w „majówce” biorą udział dzieci I-komunijne.
*** Wspomnienia tygodnia:
— niedziela (24.05) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)
*** Trwają przygotowania do uroczystości Rocznicy I Komunii św., która odbędzie się w niedzielę (07.06) o godz. 10:00. Dzieci rocznicowe zapraszam we wtorek (19.05) na godz. 15:30. Dzisiaj zapraszam do zakrystii do odebrania programów i tekstów związanych z tą uroczystością.
*** W tym tygodniu spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w środę (20.05) i piątek (22.05) o godz. 15:30. Dzieci przynoszą ze sobą teksty czytań i wezwań.
*** W czwartek (21.05) odbędzie się kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika pierwszego. Spotkanie rozpoczyna msza św.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” dwom Parafiankom z ul. Leśnej 47-57, które przygotowały kościół na obchód Dnia Pańskiego.
*** Składam także z serca płynące podziękowanie Panu Zbigniewowi Ociesa za „tytaniczną” pracę przy uporządkowaniu terenu wokół kościoła.
*** Dziękuję też Rodzicom dzieci przygotowujących się do I Komunii św. za zaangażowanie w przygotowania do tej pięknej uroczystości.
*** Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Proszę o zgłaszanie osób, które podjęłyby funkcje podczas procesji.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Eucharystia” – z dołączonym dodatkiem poświęconym Bazylice w Krzeszowie] przeczytamy m.in. o potrzebie zmian w Polsce; o bł. Pier Giorgio Frassati; o miejscu teologii w szkolnictwie wyższym. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o diecezjalnej delegacji na uroczystościach w Dachau; o rekolekcjach młodych w Osłej; o 3-majowych obchodach w Legnicy; o koncercie muzyki kościelnej w Krzeszowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. niezwykłym filmie „Apartament”, który właśnie wchodzi do kin; o współczesnych Żydach, którzy w Jezusie uznali oczekiwanego Mesjasza; o zmarłym niedawno właścicielu firmy Michelin, który kierował nią według zasad miłosierdzia i Ewangelii.

*** W dniach 29-30.05.2015 roku odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy organizowana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Koszt – 115 zł. Są jeszcze wolne miejsca.

 *************************************************

PIERWSZE CZYTANIE

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 1,1-11

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,17-23

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Zakończenie Ewangelii według świętego Marka

Mk 16,15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: