6 Niedziela Wielkanocy 10.05.2015 roku

fatima3*** Przeżywamy VI Niedzielę Wielkanocy. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu.
*** Nabożeństwa majowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej. W środę i piątek w „majówce” biorą udział dzieci I-komunijne.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (13.05) — NMP Fatimskiej
— czwartek (14.05) — św. Macieja Apostoła (święto)
— sobota (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)
— niedziela (17.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)
*** Od poniedziałku rozpoczynają się Dni Krzyżowe, trwające do środy. Będziemy się modlić o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje oraz w intencji ludzi cierpiących głód na świecie.
*** W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowania do uroczystości Rocznicy I Komunii św., która odbędzie się w niedzielę (07.06) o godz. 10:00. Dzieci rocznicowe zapraszam we wtorek (12.05) na godz. 16:00.
*** W tym tygodniu spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w środę (13.05) i piątek (15.05) o godz. 15:30. Dzieci przynoszą ze sobą teksty czytań i wezwań.
*** W najbliższą środę (13.05) odbędzie się, pierwsze w tym roku, Nabożeństwo Fatimskie. W związku z tym majówka odbędzie się w tym dniu o godz. 17:40, msza św. zaś – o godz. 18:00. Po mszy Nabożeństwo z procesją.
*** W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 47-57.
*** W sobotę, 16.05.2015 roku, odbędzie się w Krzeszowie III Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej. W odnośnym piśmie (umieszczonym w gablocie) czytamy: „Zapraszamy rodziny i małżeństwa naszej diecezji wraz z duszpasterzami do udziału w Kongresie. /…/ Niech nie zabraknie dzieci i młodzieży, którzy będą mieli okazję dostrzec jaką wielką wartość ma małżeństwo i rodzina”.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zakaz spowiedzi furtkowej”] przeczytamy m.in. o martyrologium duchowieństwa polskiego i pielgrzymce polskich kapłanów do Dachau; o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży; o 11. rocznicy urodzin S.Emilii Bohdary Potocznej FMM; o przesłaniach trwającej Wielkiej Nowenny Fatimskiej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o przygotowaniach Kongresu Rodzin; o katechezach otwartych w Kamiennej Górze; o warsztatach dziennikarskich w siedzibie KSM; o tegorocznych święceniach diakońskich; o spotkaniu par żyjących w związkach niesakramentalnych w Legnicy. Młodzież zachęcam do sięgnięcia po dodatek „Niedziela Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o wizycie w Polsce charyzmatycznego mówcy, który urodził się bez rąk i nóg; jak pomóc w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży oraz o ofiarach obozu koncentracyjnego w Dachau.


PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,25-26.34-35.44-48

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

1 J 4,7-10

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: