5 Niedziela Wielkanocy 03.05.2015 roku

Maryja_Krolowa_Polski*** Przeżywamy V Niedzielę Wielkanocy. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
*** W dniu dzisiejszym przeżywamy święto Konstytucji 3 Maja [1791 r.] – 224. rocznicę jej ustanowienia.
*** Przeżywamy miesiąc modlitwy do Boga przez Maryję. Nabożeństwa majowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej. W środę i piątek w „majówce” biorą udział dzieci I-komunijne.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (04.05) — św. Floriana, męczennika
— środa (05.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)
— piątek (08.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)
*** W tym tygodniu spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w środę (06.05) i piątek (08.05) o godz. 15:30. Dzieci przynoszą ze sobą teksty czytań i wezwań.
*** W sobotę o godz. 17:00 zostanie odprawiona msza św. trzeźwościowa, po czym spotkanie Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Organizatorów tegorocznej uroczystości odpustowej.
*** Biskup Legnicki wzywa wiernych Diecezji Legnickiej do włączenia się w pomoc na rzecz osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu. W związku z tym w przyszła niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” naszym Paniom za wielką pracę wykonaną przy kompozycji kwiatowej na placu kościelnym; osobom, które przygotowały dekorację ołtarza i prezbiterium oraz Panom: Stanisławowi Czajkowskiemu i Andrzejowi Rybowicz za pomoc przy uporządkowaniu terenu koło bramy wjazdowej.
*** W sobotę, 16.05.2015 roku, odbędzie się w Krzeszowie III Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej. Zaproszenie…
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Uroczystość NMP Królowej Polski”] przeczytamy m.in. o święcie i dzisiejszym stanie Gwardii Szwajcarskiej; o 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej; o polskich kapłanach, którzy oddali życie ratując Żydów; o przygotowaniach do spotkania w Lednicy; o patronie mądrych wyborów, św. Stanisławie biskupie i męczenniku. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o mszy św. w Ocicach poświęconej wspomnieniu ks. Antoniego Dujlivica; o promocji nowych ceremoniarzy w Legnicy; o miłości w małżeństwie; o podsumowaniu inicjatyw KSM. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. pierwsza w Polsce rozmowa z mężem i córką Asi Bibii, chrześcijanki od 6 lat więzionej w celi i czekającej na karę śmierci; o problemach tysięcy emigrantów, ryzykujących życie, aby znaleźć nowe miejsce bezpiecznego życia; o polityce, która nie musi być grzechem.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Gorliwość nawróconego Szawła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 9,26-31

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 22,26b-27.28 i 30ab.30c i 31a, i 32ab

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi
i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegna się wszyscy, którzy staną się prochem.

A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi.

DRUGIE CZYTANIE

Miłujmy czynem i prawdą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

1 J 3,18-24

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.

Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,4.5b

Alleluja, alleluja, alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 15,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: