Koncert Wielkanocny 19.04.2015 r.

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu Koncertu i spotkania pokoncertowego. Aby przekierować się do Galerii, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS oraz TEN NAPIS. Górna ikonka daje możliwość pobrania fotografii, niżej została umieszczona prezentacja. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

 

„JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST!!! ALLELUJA!!!”

Powyższe słowa stały się przesłaniem drugiej edycji Parafialnego Koncertu Pieśni Wielkanocnej, który odbył się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach w niedzielę, 19.04.2015 roku. Jego intencją było podkreślenie dynamiki i radosnego wydźwięku Tajemnicy Pustego Grobu oraz spotkanie tych, dla których „wyśpiewana modlitwa” ma duże znaczenie.
Podobnie, jak w styczniu (Koncert Kolęd i Pastorałek), tak i teraz swój udział zapowiedziało kilka grup oraz osoby indywidualne. Parafię reprezentowały: Chór Parafialny „Maksymilianki”, Parafialna Schola Dziecięco-Młodzieżowa „Dzieciaki z Bożej Paki”, grupa „Eden-Reaktywacja”, Ryszard Piekarski oraz Mateusz i Wiktoria Wójcik. W Koncercie wzięli także udział Goście: grupa Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty oraz Chór „Echo Bukowiny”.
Koncert poprzedziła Eucharystia, podczas której Schola Parafialna skutecznie „rozśpiewała” jej uczestników. Aktywny udział w liturgii zaowocował m.in. spontaniczną modlitwą wiernych oraz „dziecięcym znakiem pokoju”, przekazanym przez Nadię i Weronikę.
Nasze spotkanie rozpoczęły Siostry Magdalenki, które przybyły z grupą dziewcząt uczestniczących w dniu skupienia. Dynamika i entuzjazm wspólnotowego śpiewu – tak można by podsumować tę część Koncertu. Ich podkreśleniem stał się utwór „Raduje się dusza ma”, wykonany przez Siostry oraz grupę „Eden-Reaktywacja”, któremu towarzyszyła ewangelizacyjna animacja w wykonaniu dziewcząt. Oczywiście reakcja uczestników koncertu była w pełni spontaniczna.
Kolejne części Koncertu dały możność prezentacji różnych form muzycznego wyrażenia tego, co kryje się w cudzie Zmartwychwstania. Mieliśmy okazję wysłuchać wykonań chóralnych („Echo Bukowiny” i „Maksymilianki”); bardzo „energetycznymi” stały się prezentacje grup dziecięco-młodzieżowych („Dzieciaki z Bożej Paki” i „Eden-Reaktywacja”); w treści spotkania została także wpisana poezja wielkanocna (p. Ryszard Piekarski) oraz prezentacje instrumentalne (Wiktoria i Mateusz Wójcik).
Od dwóch lat nasze koncertowe spotkania kończy tzw. „Wielki Finał”, nawiązujący do słów jego przesłania. Tak było i tym razem. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do prezbiterium, gdzie wspólnie wyśpiewali swój entuzjazm słowami: „Jezus Chrystus moim Panem jest!!! Alleluja!!!”. Opis i zdjęcia nie są w stanie oddać pełni tej atmosfery – komentarzem niech będą słowa naszych „Dzieciaków”: „Czy naprawdę musimy już kończyć?”.

Dodaj komentarz: