III Niedziela Wielkanocna 19.04.2015 roku

***  Przeżywamy III Niedzielę Wielkanocy – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30, 9:30 i 12:00.
***  W dniu dzisiejszym, po mszy św. o godz. 9:30 będziemy mieli okazję wziąć udział w II Parafialnym Koncercie Wielkanocnym „Jezus Chrystus moim Panem jest !!! Alleluja !!!”, w którym – oprócz wszystkich parafialnych grup wokalno-instrumentalnych, wezmą udział Goście: Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, Chór „Echo Bukowiny” oraz Wiktoria i Mateusz Wójcik. Liczymy także na liczny udział Parafian, tworzących za każdym razem niezwykle „energetyczną” atmosferę. Koncert zostanie zarejestrowany – w terminie późniejszym będzie można nabyć płytę audio.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (21.04) — św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
— czwartek (23.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski (uroczystość)
— piątek (24.04) — św. Jerzego, męczennika
— sobota (25.04) — św. Marka Ewangelisty (święto)
*** W środę (22.04) i piątek (24.04) o godz. 15:30 kolejne spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Dzieci przynoszą ze sobą teksty czytań i wezwań.
*** W sobotę swoje święto patronalne obchodzi Ks. Biskupa Marek Mendyk. Pamiętajmy o Dostojnym Solenizancie w naszych modlitwach.
*** Także w sobotę zapraszam naszych Parafian na godz. 10:00 do demontażu dekoracji świątecznej i przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „100. Rocznica męczeństwa Ormian”] przeczytamy m.in. o obchodach i przemyśleniach w 5. rocznicę tragedii smoleńskiej; o św. Wojciechu, który umocnił Kościół i Państwo; o św. Urszuli Ledóchowskiej (w 150. rocznicę urodzin); o polskich męczennikach: o.Zbigniewie Strzałkowskim i o.Michale Tomaszku; o śp. Annie Walentynowicz oraz o pomocy dla Ukrainy. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami Legnicy, Zawidowa, Kamiennej Góry i Karpacza; o wielkopostnych rozważaniach w Mysłakowicach (Pasja), Olszynie i Nieszczycach Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o mało znanym Bogu, Trzeciej Osobie Trójcy Świętej; o nawoływaniu grupy wybitnych genetyków i biochemików do wstrzymania prac nad programowaniem ludzi oraz rozmowa o Psalmach z biblistą. W najnowszym „Małym Gościu Niedzielnym” plakat z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe na nabożeństwa majowe oraz o tym, jakie tajemnice kryje cudowny obraz Matki Bożej?

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 3,13-15.17-19

Piotr powiedział do ludu:

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 4,2.4-9

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

1 J 2,1-5a

Najmilsi:

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 24,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: