Niedziela Miłosierdzia Bożego 12.04.2015 r.

milosierdzie3*** Przeżywamy II Niedzielę Wielkanocy – Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Zmartwychwstałego Jezusa do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych, z którymi żyjemy na co dzień. Jest to święto patronalne Caritas.
*** Możemy dzisiaj zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia wobec wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum Najświętszego Sakramentu.
*** Jutro (13.04) Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Msza św. w intencji trzeźwościowej o godz. 18:00.
*** Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc kilku Panów przy montażu opaski do nowej bramy. Prace są przewidziane na wtorek.
*** W środę (15.04) o godz. 15:30 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** W czwartek (16.04) spotkanie obu grup kandydatów do Bierzmowania. Młodzież z grupy młodszej zapraszam razem z Rodzicami.
*** W przyszłą niedzielę – w NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ – przeżyjemy dzień „wyśpiewania” chwały Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam na II Parafialny Koncert Wielkanocny „Jezus Chrystus moim Panem jest !!! Alleluja !!!”, który odbędzie się po mszy św. o godz. 9:30. Z racji koncertu zostanie nieco zmieniony porządek liturgii – msze św. zostaną odprawione o godz. 8:30, 9:30 i 12:00. Za zmiany gorąco przepraszam.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Na stoliku prasowym zostały umieszczone bezpłatne pisma: „Apostolstwo Chorych”, „Dobre Nowiny” i „L’Osservatore Romano”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak to się stało, że Niedziela Bożego Miłosierdzia (mająca dopiero 15 lat) jest dziś jednym z najbardziej popularnych świąt kościelnych; o ukrywanej do dziś przez Turcję zbrodni ludobójstwa oraz o tym, czy taniec jest zdrowy. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Boże Miłosierdzie”] przeczytamy m.in. o apelu Prezydium KEP ws. prac nad in vitro; o nowym biskupie pomocniczym archidiecezji łódzkiej, ks. Marku Marczaku; o 75. rocznicy zbrodni katyńskiej; o istocie i działalności Caritas. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o wizycie Biskupa Legnickiego w Zakładzie Karnym w Zarębie; o rekolekcjach wielkopostnych w Lubomierzu; o VII Marszu dla Życia i Rodziny w Legnicy; o sympozjum w lubańskiej siedzibie Zgromadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty.

PIERWSZE CZYTANIE

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 4,32-35

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE

Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

1 J 5,1-6

Najmilsi:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.

Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: