5 niedziela Wielkiego Postu 22.03.2015 roku

dziecko 1*** Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** W minionym tygodniu mieliśmy okazję przeżyć piękny czas rekolekcji wielkopostnych. Składam gorące „Bóg zapłać” prowadzącemu je ks. Wacławowi Buryle. Dziękuję także zarębiańskiej Grupie od Anioła Stróża oraz grupie Parafian, która wsparła organizację i przebieg rekolekcji. Okazją do podziękowania modlitewnego będzie msza św. w Państwa intencji, która zostanie odprawiona w środę o godz. 17:00. Serdecznie na nią zapraszam.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Przypominam i zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to także okazja do świętowania kolejnej rocznicy powstania naszej diecezji (25.03.1992 r.).
*** W tym dniu o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** W czwartek (26.03) Dzień Modlitw za Więźniów. Pamięć o nich to praktyczna realizacja uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała.
*** Także w czwartek zapraszam na mszę św. i spotkanie formacyjne wszystkich kandydatów do Bierzmowania.
*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą poprowadzą członkowie Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie.
*** Za tydzień Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Podczas każdej mszy św. zostaną poświęcone palmy, zaś sumę parafialną rozpocznie uroczysta procesja wokół kościoła. Wysłuchamy także opisu Męki Pańskiej. W Legnicy odbędą się obchody Światowego Dnia Młodzieży. PRZYPOMINAM: W TYM DNIU PRZECHODZIMY NA CZAS LETNI [śpimy godzinę krócej]!!!
*** W zakrystii zostały wystawione kartki z funkcjami na jakże bogaty liturgicznie czas Triduum Paschalnego. Gorąco proszę o zainteresowanie się nimi i wybór pełnionej funkcji.
*** Parafialny Zespół Dekoratorski zwraca się z gorącą prośbą (szczególnie do dzieci i młodzieży) o własnoręczne przygotowanie i przyniesienie za tydzień krzyży do dekoracji prezbiterium [krzyże te nie będą zwracane – prosimy więc nie zdejmować ich ze ścian mieszkań!!!].
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 27-35 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** Przy wejściu głównym można nabyć paschaliki (cena 5  zł).
*** Trwa zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy stoliku prasowym.
*** W gablocie został umieszczony plakat informujący o Sympozjum związanym z IV rokiem Nowenny przed Jubileuszem 700-lecia klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Odbędzie się on w sobotę (28.03.2015 r.)
*** Przy wejściu głównym zostały umieszczone informatory dla osób chcących przekazać 1% podatku na rzecz Caritasu Diecezji Legnickiej. Informatory indywdualne można pobrać ze strony parafialnej, a w formie papierowej ze stolika prasowego.
*** Przy stoliku prasowym oraz w gablocie zostały umieszczone materiały informujące o założeniach i programie warsztatów poświęconych sztuce uwielbiania Pana, pod hasłem DNI CHWAŁY. Odbędą się one w parafii św. Jacka w Legnicy w dniach 11-12.04.2015 r.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę na wyższą cenę czasopism (5 zł). W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” (którego tematem jest „Życie”) [z dodatkiem „od słowa do życia”] przeczytamy m.in. o procesie przeciwko abp. Jóżefowi Michalikowi; o wizycie papieskiej w Pompejach; o przesłaniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego; o 800-leciu „Okna Życia” i 20-letniej historii Radia Jasna Góra W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o przygotowaniach do kolejnej rocznicy powstania Diecezji Legnickiej; o Sympozjum u Sióstr Magdalenek; o inicjatywie młodych autobusowej Drogi Krzyżowej w Legnicy; o wizytacji w jeleniogórskiej parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze-Zabobrze; o diecezjalnym etapie 25. Olimpiady Teologii Katolickiej; o niecodziennych rekolekcjach w Kamiennej Górze i Chocianowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” obrazem z modlitwą duchowej adopcji dziecka nienarodzonego do codziennego odmawiania przez 9 miesięcy; reportaż z Mariaupola na Ukrainie o wielkiej roli tamtejszych chrześcijan oraz o programie telewizyjnym, który wstrząsnął światem muzułmańskim. Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z planem Jerozolimy z ostatnią drogą Jezusa 2000 lat temu i dziś.

PIERWSZE CZYTANIE

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 31,31-34

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 51,3-4.12-13.14-15

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 5,7-9

Bracia:

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12,26

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: