4 niedziela Wielkiego Postu 15.03.2015 roku

buryła*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”. Odstępujemy od wielkopostnej zadumy, aby radować się tym, czego źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość.
*** Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne A.D.2015. W imieniu całej wspólnoty parafialnej gorąco witam Czcigodnego Rekolekcjonistę, ks. Wacława Buryłę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i podjęcie trudu przeprowadzenia tych rekolekcji. Jednocześnie zapraszam na spotkanie z naszym Gościem, kapłanem-poetą, dzisiaj po Gorzkich Żalach (o godz. 17:00) – w spotkaniu weźmie udział także zarębiańska Grupa od Anioła Stróża.
*** PROGRAM REKOLEKCJI… Przypominam, że program jest umieszczony przy obu wejściach do kościoła. Jest także dostępny na stronie parafialnej.
*** Przypominam o zapisach (w zakrystii) chorych, którzy zostaną odwiedzeni z posługą jutro po nauce dla młodzieży gimnazjalnej (ok. godz. 12:00).
*** Wspomnienia tygodnia:
— czwartek (19.03) – św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (uroczystość)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą poprowadzi wspólnota Żywego Różańca.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Leśnej 27-35.
*** Z racji spowiedzi w sobotę msza św. o godz. 17:30. Za zmianę gorąco przepraszam.
*** W zakrystii są do nabycia paschaliki (cena 5 zł).
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Trwa zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy stoliku prasowym.
*** Przy wejściu głównym zostały umieszczone informatory dla osób chcących przekazać 1% podatku na rzecz Caritasu Diecezji Legnickiej. Informatory indywdualne można pobrać ze strony parafialnej, a w formie papierowej ze stolika prasowego.
*** Przy stoliku prasowym oraz w gablocie zostały umieszczone materiały informujące o założeniach i programie warsztatów poświęconych sztuce uwielbiania Pana, pod hasłem DNI CHWAŁY. Odbędą się one w parafii św. Jacka w Legnicy w dniach 11-12.04.2015 r.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę na wyższą cenę czasopism (5 zł). W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” (którego tematem jest ojcostwo) [z dodatkiem „od słowa do życia”] przeczytamy m.in. o śp. ks. prał Ludwiku Warzyboku; orewolucji papieża Franciszka; o cudzie, który otworzył drogę do beatyfikacji Jana Pawła II; o założycielce Ruchu Focolari, Ciarze Lubich. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. św. Jóżefie; o dniu skupienia organistów w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy; o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kamiennej Górze, Bolesławcu i Kowarach. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” dodatek specjalny z tweedami papieża Franciszka; rozmowa o tym, czy przy oddawaniu dziesięciny drży człowiekowi ręka oraz tragiczna historia Asyryjczyków, jednych z najstarszych chrześcijan, o których świat nie chce pamiętać.


PIERWSZE CZYTANIE

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

2 Krn 36,14-16.19-23

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów.

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 137,1-2.3.4-5.6

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

DRUGIE CZYTANIE

Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 2,4-10

Bracia:

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3,16

Chwała Tobie, Królu wieków

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: