2 niedziela Wielkiego Postu 01.03.2015 roku

Przemienie 2*** Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
*** W Kościele dzień dzisiejszy przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Z tej racji za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Dzieła Pomocy Misjom.
*** W naszym kraju przeżywamy dzisiaj NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy podjęli walkę z dwoma systemami zniewolenia naszego narodu i którzy czekali blisko pół wieku na osąd historii.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (04.03) – św. Kazimierza, królewicza (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą poprowadzi Chór Parafialny MAKSYMILIANKI.
*** W niedzielę po sumie parafialnej nabożeństwo Gorzkich Żali.
*** W związku z trwającymi zabiegami lekarskimi również w tym tygodniu porządek liturgii zostanie nieco zmieniony, za co gorąco przepraszam. W tygodniu msze św. zostaną odprawione: w poniedziałek i piątek o godz. 18:00; w czwartek i sobotę o godz. 17:00. Informacje o zmianach zostały umieszczone przy obu wejściach do kościoła.
*** Jutro, w I poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.
*** W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę w godzinach porannych. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w intencji wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwea Niepokalanej.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 27-35.
*** W zakrystii można pobrać bezpłatnie lek Cevikap, będący pomocą w profilaktyce niedoboru witaminy C u dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy je z Caritas Diecezji Legnickiej.
*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Wacław Buryła, odbędą się w dniach 15-18.03.2015 r. Plakat informacyjny został umieszczony w gablocie i przy wejściu bocznym.
*** Przy wejściu głównym zostały umieszczone informatory dla osób chcących przekazać 1% podatku na rzecz Caritasu Diecezji Legnickiej. Informatory indywidualne można pobrać ze strony parafialnej, a w formie papierowej ze stolika prasowego.

*** W dniach 06-08.03.2015 roku odbędą się Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy Dni Skupienia dla tegorocznych maturzystów i młodzieży męskiej po maturze. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z proboszczem parafii.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę na wyższą cenę czasopism (5 zł). W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” (którego tematem są „Żołnierze Wyklęci” – z wkładką „Niedziela Młodych”)) przeczytamy m.in. o kard. Andrzeju Marii Deskurze, który wprowadził Kościół w świat mediów; o misyjnym przesłaniu niedzieli „Ad Gentes”; o 90-letnim dorobku Polskiego Towarzystwa Teologicznego; o problemach związanych ze stosowaniem antykoncepcji. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. o inauguracji modlitewnej akcji 40 Dni dla Życia w Legnicy (modlitewny Flash mob w intencji dzieci nienarodzonych oraz pokoju na świecie); o akcji Eucharystycznego Ruchu Młodych dla Chorych w Chojnowie i spotkaniach z chorymi w Zawidowie; o legnickej inauguracji okresu Wielkiego Postu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego Kościół nie może udzielać Komunii osobom rozwiedzionym żyjących w powtórnych związkach; o prześladowaniach chrześcijan w 139 krajach świata; o tym, jak młodzi Polacy przywracają pamięć o żołnierzach wyklętych. Najmłodszym polecam najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z plakatem do wklejania obrazków z Drogi Krzyżowej i opowieścią o dzieciach z Ukrainy, które z rodzicami uciekły przed wojną do Polski.

PIERWSZE CZYTANIE

Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 22,1-2.9-13.15-18

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”.

A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”

A on rzekł: „Oto jestem”.

Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”.

Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116,10 i 15.16-17.18-19

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.

O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8, 31b-34

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: