1% za 2014 rok dla Caritas i naszej Parafii

Caritas Diecezji Legnickiej i Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach uprzejmie zachęcają i zapraszają do współpracy w pozyskiwaniu 1% podatku od osób fizycznych.
Wypełniając PIT należy w punkcie „organizacja pożytku publicznego” wpisać numer KRS 0000221535, a w informacji uzupełniającej cel szczegółowy: Parafia św. Maksymiliana Kolbego, 59-800 Lubań, ul. Skalnicza 4. Należy także zakreślić „x” w rubryce „wyrażam zgodę na przekazanie swoich danych obdarowanemu”.
Zapraszamy do współpracy na tym polu po raz pierwszy. Przekazywanie podatku na wspomniany wyżej cel przekłada się na dodatkowe wsparcie Parafii, umożliwiające prowadzenie w niej działalności charytatywnej, wpisanej w statut Parafialnego Koła Caritas.

Caritas

Dodaj komentarz: