5 niedziela zwykła 08.02.2015 roku

blog_yf_4799764_7526553_sz_jezus_uwalnia_od_zlyhch_duchow*** Przeżywamy 5 niedzielę zwykłą.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (10.02) – św. Scholastyki, dziewicy
— środa (11.02) – NMP z Lourdes
— sobota (14.02) – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W poniedziałek (09.02) msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.
*** W środę przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Chorych. Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. o godz. 17:00, podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych.
*** W czwartek (12.02 – TŁUSTY CZWARTEK) o godz. 17:00 rozpocznie się pierwsza w tym roku msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Tradycyjnie będzie jej przewodniczył O.Andrzej Smołka ss.cc. Serdecznie zapraszam do wzięcia w niej czynnego udziału.
*** W sobotę przypada tradycyjne święto wszystkich zakochanych – WALENTYNKI. Wszystkich, których ono obejmuje życzę obfitości Bożego błogosławieństwa umacniającego i ożywiającego ludzką miłość. W tym dniu – z racji wyjazdu ze Scholą – nie będzie mszy św., za co przepraszam.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** W I niedzielę Wielkiego Postu (22.02), o godz. 16:00, rozpocznie się kolejny cykl nauk przedmałżeńskich. Będą się one odbywały w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.
*** Już od 7 lat w Niedzielę Palmową organizowany jest Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny. Przygotowanie do tego wydarzenia odbywa się przez modlitwę i uczynki miłosierdzia. W tym roku zaplanowana jest inicjatywa Poczty Miłosierdzia oraz krucjata modlitewna 40 Dni dla Życia. W związku z powyższym Organizatorzy przekazują następującą informację: „Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do krucjaty, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową a zakończy w Niedzielę Palmową.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę na wyższą cenę czasopism (5 zł). W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” (którego tematem jest Światowy Dzień Chorego) przeczytamy m.in. o śp. ks. Witoldzie Andrzejewskim; o rozumieniu i przeżywaniu ludzkiego cierpienia, choroby i odchodzenia; o obchodach 70. Rocznicy oswobodzenia obozu w Auschwitz-Birkenau; o historii polskich Ormian; o kolejnej fazie wojny na Ukrainie. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. refleksję o zbawczym sensie cierpienia w chorobie; relację z obchodów Dnia Babci i Dziadka w Olszynie, z 15. Spotkania Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu; o roli rad parafialnych, znaczeniu chrztu i rodziny (tematy Kongresu Rad Parafialnych, który odbył się 24.01 w Legnicy) oraz nabożeństwa ekumenicznego w Karpaczu W „Gościu Niedzielnym” [którego tematem jest: „Antykoncepcja wraz z rewolucją seksualną zmieniła na gorsze życie kobiet, mężczyzn, dzieci i rodzin”] przeczytamy m.in. o polskich misjonarzach, którzy powinni dostać pokojowego Nobla; o oskarżeniu przez aborterów obrońców życia; o bezlitosnej dyktaturze w Arabii Saudyjskiej oraz o błędach popełnionych podczas zakupu Pendolino.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Job 7, 1-4. 6-7 Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Joba

Job przemówił w następujący sposób:
«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: „Kiedyż zaświta i wstanę?” Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nic zazna».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 147A (146), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a)

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
lub Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bugu, *
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
lub Alleluja.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej nadaje imię.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
lub Alleluja.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
lub Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 9, 16-19. 22-23 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 8, 17

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia i wypedza złe duchy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: