Niedziela Chrztu Pańskiego 11.01.2015 roku

chrzest_1*** Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczynamy liturgiczny okres zwykły, trwający do wtorku (17.02) przed Środą Popielcową..
*** W dniu dzisiejszym odbędzie się III Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Z racji wielu zgłoszeń msze św. zostaną odprawione o godz. 8:00, 9:30 i 12:30. Za zmiany gorąco przepraszam. Jednocześnie serdecznie zapraszam Parafian do wzięcia udziału w naszym „kolędowym spotkaniu”.
*** Także dzisiaj o godz. 15:30 rozpocznie się [w gmachu Gimnazjum nr 1] spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (13.01) – św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
— sobota (17.01) – św. Antoniego opata

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:
++ poniedziałek (12.01) – Aleja Niepodległości 8B-1 [15:30]
++ wtorek (13.01) – ul. Leśna 44C-42 [15:30]
++ środa (14.01) – ul. Leśna 41-37 [15:30]
++ czwartek (15.01) – ul. Leśna 36-26 [15:30]
++ piątek (16.01) – ul. Krótka [15:30]
++ sobota (17.01) – ul. Rzeczna, ul. Żołnierska, ul. Fortowa, ul. Groblowa [14:00]
*** Z racji zajęć szkolnych w środę msza św. o godz. 7:30.
*** W sobotę zapraszam po mszy św. do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Zamkowej.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Marka

Mk 1,6b-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: