Niedziela Świętej Rodziny 28.12.2014 roku

BN03*** Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiaj podczas sumy parafialnej odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich..
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (31.12) – św. Sylwestra I, papieża
— czwartek (01.01) – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość) – Światowy Dzień Pokoju
— piątek (02.01) – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W środę kończymy rok kalendarzowy 2014. Serdecznie zapraszam na mszę św. o godz. 17:00 (podczas której zostanie przedstawione podsumowanie tego czasu), po której odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-błagalne.
*** W czwartek msze św. o godz. 10:00 i 11:30. W piątek (z racji kolędy) msza św. o godz. 8:00, w sobotę – o godz. 10:00.
*** W tym dniu rozpoczynamy Nowy Rok 2015. Życzę, aby obfitował on w łaski od Boga oraz wzajemne zrozumienie i życzliwość.
*** W tym tygodniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska A.D.2015. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Przypominam, że w przeddzień kolędy ministranci powiadomią o terminie rozpoczęcia kolędy (nie o godzinie wizyty u konkretnej rodziny). Od piątku w dni robocze (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.
*** Porządek kolędy w tym tygodniu:
~ piątek (02.01) – ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6) [15:30]
~  sobota (03.01) – ul. Skalnicza, Moniuszki 1-8, Kościuszki 20-24 [14:00]
*** Z racji I soboty miesiąca odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8:30. Msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych) o godz. 10:00.
*** W sobotę zapraszam po mszy św. do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 10-16.
*** W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** 06.01.2015 r. odbędzie się II Lubański Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 16:00 na parkingu przy kościele św. Jadwigi. Program i trasa Orszaku zostały podane na (umieszczonym w gablocie) plakacie. Zapraszam do zainteresowania się tą inicjatywą.
*** Przypominam – trzecia edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek odbędzie się w niedzielę (11.01.2015 r.). Już teraz prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych wykonawców.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Zdumienie Bożym Narodzeniem”) [z dodatkiem w postaci śpiewnika kolędowego, kalendarza ściennego oraz filmu DVD „Spełniona w Maryi”] przeczytamy m.in. o istocie przeżywania tajemnicy Narodzin; o działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej; o świętowaniu narodzin Boga-Człowieka w zespole „Dzieci z Brodą” i o potrzebie pogłębiania wiedzy religijnej. . W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o miejscu narodzin Zbawiciela (rozmowa z Ks. Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim); o spotkaniach ze św. Mikołajem w kilku parafiach diecezji; o uroczystości obłóczyn w Seminarium Legnickim. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. dodatek specjalny z modlitwą przy wigilijnym stole i śpiewnikiem kolędowym; o tym, dlaczego Jezus przyszedł na świat w Imperium Rzymskim (i to w okresie jego największej świetności) oraz o tym, jak w Anglii zakrystianie, którzy dekorowali kościół świątecznymi ozdobami, płacili kary pieniężne, a duchownym uczącym o Bożym Narodzeniu groziło więzienie. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Dziecię rosło napełniając się mądrością

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: