4 niedziela Adwentu 21.12.2014 roku

d48*** Przeżywamy czwartą, ostatnią już, niedzielę Adwentu.
*** W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje adwentowe. Składam gorące „Bóg zapłać” ks. Piotrowi (za podjęcie się ich prowadzenia); kapłanom (którzy służyli nam posługą w konfesjonale) oraz wszystkim osobom, które zadbały o właściwe funkcjonowanie parafii w tym czasie).
*** Wspomnienia tygodnia:
— czwartek (25.12) – Narodzenie Pańskie (uroczystość)
— piątek (26.12) – św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)
— sobota (27.12) – św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— niedziela (28.12) – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro rozpoczynamy przygotowanie kościoła do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Od godz. 10:00 rozpoczynamy montaż szopki i osadzenie choinek. Po południu, od godz. 15:00 rozpoczynamy dekorowanie choinek – tu szczególnie zapraszam naszą Scholę Parafialną i kandydatów do Bierzmowania.
*** Ostatnia msza św. roratnia zostanie odprawiona we wtorek (23.12) o godz. 17:00.
*** W środę (24.12) msza św. pasterska o północy (taca przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia. W czwartek (25.12) msze św. o godz. 10:00 i 11:30. W piątek (26.12) niedzielny porządek liturgii (8:30, 10:00 i 11:30). W sobotę (27.12) msza św. o godz. 17:00.
*** Zachęcam do skorzystania ze wskazówek dotyczących przebiegu wigilii, umieszczonych na stronie parafialnej.
*** W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam na sumę parafialną pary małżeńskie naszej parafii – podczas mszy św. odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
*** Wizyta duszpasterska A.D.2015 rozpocznie się w piątek (02.01.2015 roku).
*** 06.01.2015 r. odbędzie się II Lubański Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 16:00 na parkingu przy kościele św. Jadwigi. Program i trasa Orszaku zostały podane na (umieszczonym w gablocie) plakacie. Zapraszam do zainteresowania się tą inicjatywą.
*** Z radością informuję, że nasza Schola Parafialna wzbogaciła się o kolejną osobę – Wiktorię Faltyn. Wiktorii oraz naszym DZIECIAKOM życzę wielkiego entuzjazmu i radości płynącej ze wspólnego śpiewu.
*** Apel do kierowców… parkowanie…
*** Przypominam – trzecia edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek odbędzie się w niedzielę (11.01.2015 r.). Już teraz prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych wykonawców.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Zdumienie Bożym Narodzeniem”) [z dodatkiem w postaci śpiewnika kolędowego, kalendarza ściennego oraz filmu DVD „Spełniona w Maryi”] przeczytamy m.in. o istocie przeżywania tajemnicy Narodzin; o działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej; o świętowaniu narodzin Boga-Człowieka w zespole „Dzieci z Brodą” i o potrzebie pogłębiania wiedzy religijnej. . W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o miejscu narodzin Zbawiciela (rozmowa z Ks. Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim); o spotkaniach ze św. Mikołajem w kilku parafiach diecezji; o uroczystości obłóczyn w Seminarium Legnickim. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. dodatek specjalny z modlitwą przy wigilijnym stole i śpiewnikiem kolędowym; o tym, dlaczego Jezus przyszedł na świat w Imperium Rzymskim (i to w okresie jego największej świetności) oraz o tym, jak w Anglii zakrystianie, którzy dekorowali kościół świątecznymi ozdobami, płacili kary pieniężne, a duchownym uczącym o Bożym Narodzeniu groziło więzienie. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej księgi Samuela

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89,2-3.4-5.27 i 29

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 16,25-27

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: