3 niedziela Adwentu 14.12.2014 roku

GAUDETE*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00.
*** Od środy począwszy rozpoczynamy czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
*** W środę (17.12) obchodzimy rocznicę urodzin papieża Franciszka. Polecajmy go Bogu w modlitwach.
*** W tym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Ich program został umieszczony w gablocie oraz na stronie parafialnej. Msze od czwartku do soboty o godz. 9:00 i 18:00. Dzień spowiedzi św. w piątek (19.12) – w godz. 8:00-9:00 i 17:00-18:00.
*** Przy wyjściu głównym można już nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Duże – w cenie 12 zł; małe – w cenie 6 zł. Można także nabyć opłatki. Znajdują się tam także listy do Parafian, które proszę pobrać.
*** Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lubaniu serdecznie zapraszają na Świąteczny Koncert Życzeń, który odbędzie się 18.12.2014 roku (czwartek) o godz. 16:oo w siedzibie Gimnazjum.
*** W związku z ponownym uruchomieniem programu PEAD (przy jednoczesnej zmianie kryteriów korzystania z tej formy pomocy) Parafialne Koło CARITAS zwraca się z gorącą prośbą do osób objętych programem w poniedziałek w godz. 11:00-12:30. Celem spotkania będzie wypełnienie wymaganych nową formułą dokumentów.
*** Już teraz zwracam się z prośbą o pomoc w montażu szopki oraz dekoracji świątecznej. Rozpoczniemy ją w poniedziałek (22.12) od godz. 16:00.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Oblicze Boga Ojca”) przeczytamy m.in. o szansie ocalenia pakistańskiej chrześcijanki Asi Bibi; o pismach soborowych Karola Wojtyły i o kolejnych szczeblach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o obchodach święta patronki górników; o ognisku patriotyzmu w Chojnowie oraz o naszym parafialnym koncercie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. refleksja policjanta, który znalazł zmarzniętego chłopca; trzecia część adwentowego cyklu pod tytułem „Solo Dios basta” oraz do czego będą potrzebne komputery na światło.

********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Ogromnie się weselę w Panu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 61, 1-2a. 10-11

Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski u Pana.
„Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni
sprawiedliwość
i chwalba wobec wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1,46-48,49-50,53-54

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 5,16-24

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: