33 niedziela zwykła 16.11.2014 roku

min3*** Przeżywamy 33 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** W Kościele przypada dzisiaj Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
*** W dniu wczorajszym zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe. Wszystkim uczestnikom dziękuję za liczną obecność i piękną atmosferę modlitwy. Dziękuję także osobom, które w minionym tygodniu włożyły dużo wysiłku w przygotowanie posesji wokół kościoła na sezon zimowy.
*** Podziękowanie za pomoc Kamilowi .
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (17.11) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
— wtorek (18.11) – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki KSM-u i młodzieży polskiej
— środa (19.11) – bł. Salomei, dziewicy
— czwartek (20.11) – św. Rafała Kalinowskiego
— piątek (21.11) – Ofiarowanie NMP
— sobota (22.11) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
— niedziela (23.11) – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (uroczystość)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Autorzy pięknych oryginalnych różańców mogą je zabrać z zakrystii.
*** W czwartek kolejne spotkanie młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.
*** W sobotę obchodzimy wspomnienie patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii. Z tej racji w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert promujący Scholę Parafialną DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI. Z racji koncertu suma parafialna rozpocznie się o godz. 12:00. Wszystkim dbającym o jakość śpiewu w naszej świątyni – w tym grupie MAKSYMILIANKI i poprzedniej Scholi EDEN – składam najserdeczniejsze życzenia.
*** Przy wyjściu głównym można już nabyć świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom. Duże – w cenie 12 zł; małe – w cenie 6 zł.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (zaopatrzonym w „Niedzielę Młodych”)przeczytamy m.in. o 100 rocznicy narodzin dla nieba bł. Karoliny Kózkówny; o proteście abp. Wacława Depo, dotyczącym spotu TV promującym homoseksualizm „Najbliżsi obcy”; o pożarze sosnowieckiej katedry; o bł. Pawle VI i ogłoszeniu przez niego (50 lat temu) tytułu Matki Kościoła; o problematyce rodziny po poświęconym jej synodzie; o „kompleksach” dotyczących krzyża widocznych w postawach osób promujących Polskę na arenie międzynarodowej; o manipulacjach podczas procesu morderców bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz o próbach likwidacji prawa pracownika do wolnej soboty. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis uroczystości pogrzebowych śp. Ks. Inf. Władysława Bochnaka oraz wiele poświęconych mu wspomnień; opis mszy św. z błogosławieństwem odremontowanego kościoła w Strupicach. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o Światowych Dniach Młodzieży; skąd bierze się ciągle rosnąca popularność bł. Karoliny Kózkówny, młodej dziewczyny, która równo 100 lat temu zginęła, broniąc czystości oraz krótki przewodnik dla wyborców.

min2min1

PIERWSZE CZYTANIE

Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 31,10–13.19–20.30–31

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1–2.3.4–5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

1 Tes 5,1–6

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak zło­dziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brze­mienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście sy­nami nocy ani ciemności.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,4.5b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.

Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-15.19-20

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«”.

 

Dodaj komentarz: