30 niedziela zwykła 26.10.2014 roku

Pan jest moim pasterzem*** Przeżywamy 30 niedzielę zwykłą.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (28.10) – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)
— sobota (01.11) – Wszystkich Świętych (uroczystość)
— niedziela (02.11) – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Dobiega końca czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały codziennie (od wtorku do piątku) o godz. 16:30. Dzielę się radością z licznego i aktywnego udziału w nich naszych dzieci.
*** We wtorek swoje święto patronalne obchodzi Biskup Senior Ks. Tadeusz Rybak. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych modlitwach. W tym dniu zapraszam na godz. 17:40 wszystkie osoby zaangażowane w przygotowania „Refleksji Listopadowej”.
*** Trwa nadal parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Konkurs zostanie podsumowany podczas niedzielnej mszy św. z udziałem dzieci 2.11 – wtedy komisja oceni prace naszych dzieciaków i nagrodzi najciekawsze.
*** W piątek zapraszam na ważne spotkanie członków Rady Parafialnej. Proszę o obecność wszystkich Radnych.
*** W sobotę przypada uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. W tym dniu msze św. o godz. 8:30 i 10:00. Po południu, o godz. 14:00, rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy procesja na cmentarz. Serdecznie zapraszam do licznego w niej udziału – przypominam jednak, że sama procesja nie zadośćczyni powinności udziału w tym dniu we mszy św. Okazja do spowiedzi w piątek (31.10) przed mszą św. (od godz. 16:00) i podczas adoracji.
*** W sobotę o godz. 18:00 kandydaci do Bierzmowania przedstawią misterium „Refleksja Listopadowa”, na które serdecznie zapraszam.
*** W dniach 1-8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze
nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** 18.10.2014 roku Biskup Legnicki Prof. Zbigniew Kiernikowski erygowała kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przy kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy. Adoracja trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Serdecznie zapraszamy ks. Marek Kurzawa.

*** W ostatniej ławce zostały wystawione formularze konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii ustanowienia św. Marii Magdaleny Patronką Miasta Lubań. Serdecznie zachęcam do ich pobrania i wypełnienia.
*** Składam gorące „Bóg zapłać”  grupie Parafian, która wsparła prace w ramach akcji „Liść”.
*** W ostatnich ławkach są wystawione kartki wypominkowe. Od soboty proszę je dostarczać osobiście lub składać na tacy.
*** Najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie zostanie odprawiona w piątek, 07.11 o godz. 17:00.
*** Zwracam się z gorącą prośbą do Pań o pomoc w zabezpieczeniu naszej parafialnej altany – w celu ustalenia terminu proszę o kontakt ze mną.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Synod – Rodzina 2014/2015”) przeczytamy m.in. o osobie nowego błogosławionego Pawła VI; o problemach, przed którymi stanął niedawno zakończony synod; o problemach rozbitych rodzin; o dzisiejszym Kościele na Ukrainie; o właściwym przeżyciu dwóch szczególnych dni: 1 i 2.XI W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. legnickich obchodach 36 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża; o modlitewnym spotkaniu młodzieży w Legnickim Polu; o kolejnej edycji akcji „Szlachetna paczka” oraz o formacji na drodze ku kapłaństwu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, co naprawdę wydarzyło się na synodzie biskupów o rodzinie; rozmowa z ks. Abp. Stanisławem Gądeckim, jedynym polskim biskupem uczestniczącym w obradach synodu oraz obrazek z modlitwą męża za żonę. Naszym najmłodszym polecam najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Wj 22, 20-26

To mówi Pan:

„Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab

Refren Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

1 Tes 1, 5c-10

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia:

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Alleluja Alleluja Alleluja

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja Alleluja Alleluja

EWANGELIA

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: