26 niedziela zwykła 28.09.2014 roku

”Jezus przez swój krzyż pokazuje, że człowiek skażony grzechem, słabościami, niedoskonałościami może powrócić do Ojca” [Bp Zbigniew Kiernikowski]


*** Przeżywamy 26 niedzielę zwykłą.

*** Po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w roku 2015.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.09) — św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— wtorek (30.09) – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— środa (01.10) – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— czwartek (02.10) – św. Aniołów Stróżów

— sobota (04.10) – św. Franciszka z Asyżu

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu wkraczamy w czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały o godz. 16:30. W środę nabożeństwo będzie animowała Parafialna Schola EDEN, zaś kandydatów do Bierzmowania serdecznie zapraszam do prowadzenia modlitwy w czwartek. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której spotkanie formacyjne. W tym dniu będziemy otaczać szczególną modlitwą parafialne koło Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” z okazji 12 rocznicy założenia.

*** W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone różańce – m.in. dzieciom I-komunijnym.

*** Powoli dobiegają końca prace modernizacyjne na plebanii. Za wielki wkład pracy składam gorące „Bóg zapłać” panom: Andrzejowi Rybowiczowi oraz Grzegorzowi Szydło.

*** Kandydatów rocznika młodszego (który rozpocznie przygotowanie w październiku) zapraszam do zakrystii w celu odebrania indeksów.

*** We wtorek serdecznie zapraszam panów, którzy mogliby pomóc w ponownym osadzeniu kraty najazdowej przy głównym wejściu.

*** Zachęta do włączenia się w zajęcia Scholi EDEN oraz parafialnego koła Służby Liturgicznej…

*** Obok stolika prasowego zostały umieszczone wstępne deklaracji udziału dziecka w przyszłorocznym zimowisku. Nie jest to pełne zobowiązanie – ich zwroty pozwolą nam ustalić skalę zainteresowania wyjazdem. Wstępne deklarację proszę zwrócić (w przypadku zainteresowania) do niedzieli (12.10).

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** Ruch Chrześcijański Mt 28 oraz Domowy Kościół Diecezji Legnickiej zapraszają na całodzienną konferencję BIBLIA O FINANSACH, która odbędzie się dnia 11.10.2014 roku (sobota) w Lubinie. W trakcie konferencji pokażemy jak w biblijny sposób zarządzać dobrami materialnymi, aby osiągnąć harmonię z rozwojem duchowym. Posłuchamy świadectwa ludzi, którzy żyją zgodnie z Bożymi radami. Dowiemy się, co Biblia mówi o zadłużaniu. Konferencji patronuje Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Młodzież naszej parafii pragnę zainteresować umieszczonym w wejściu kościoła plakatem – propozycją formacyjną Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

*** OGŁOSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU i DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ: „Od kilku lat są prowadzone zajęcia dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o nauki biblijne, teologię, filozofię oraz inne nauki humanistyczne. Oprócz tego słuchacze mogą uczestniczyć w kursie komputerowym, pielgrzymkach i w szeregu propozycji kulturalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców naszego Seminarium, a także przez wykładowców z innych uczelni. Zajęcia nie skupiają się jedynie na poznaniu naukowym. Jest także miejsce na wspólną modlitwę oraz spotkania towarzyskie w miłej i przyjaznej atmosferze. Bardzo cieszy nas fakt, że słuchaczami są nie tylko osoby będące na emeryturze, ale również czynne zawodowo. W sumie z naszej propozycji skorzystało już ok. 400 osób. Spotkania odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Serdecznie zapraszamy!”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Profilaktyka duszy”) przeczytamy m.in. o pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę; o papieskiej pielgrzymce do Albanii; o św. Josemaria Escriva de Balaguer (założyciel Opus Dei); o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; o Hannie Chrzanowskiej – wybitnej pielęgniarce; o wartym obejrzenia filmie „Mary’s Land”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 12 Kresowianach w Białej; o konferencji katechetów w Trójcy i lubańskich obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej; o uroczystościach związanych z 4. Tygodniem Wychowania oraz o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. obrazek z modlitwą rodziców za dzieci (zaproszenie do wspólnej modlitwy za rodzinę przez cały październik); o pierwszej w historii beatyfikacji pary małżeńskiej, dokonanej przez św. Jana Pawła II w 2001 roku oraz o procesji z krzyżem w Mariupolu na Ukrainie. Najmłodszym i ich rodzicom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym można znaleźć m.in. obrazem z modlitwą dzieci za rodziców oraz ranking najlepszych ministranckich stron internetowych.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 18,25–28

To mówi Pan Bóg:

„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4–5.6–7.8–9

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

DŁUŻSZE Flp 2, 1-11
KRÓTSZE Flp 2,1–5

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 21,28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.

Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: