25 niedziela zwykła 21.09.2014 roku

”Uczmy się od Maryi przyjmowania woli Bożej, uczmy się gotowości mówienia Bogu „tak”,

aby spełniło się to, co Bóg zaplanował dla naszego życia” [Bp Zbigniew Kiernikowski]

 

DSC_7256*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA…

*** Obchodzimy dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

— czwartek (25.09) – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

— sobota (27.09) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Powoli dobiegają końca prace modernizacyjne na plebanii. Za wielki wkład pracy składam gorące „Bóg zapłać” panom: Andrzejowi Rybowiczowi oraz Grzegorzowi Szydło.

*** W związku z ubiegłotygodniowymi spotkaniami przypominam: spotkania starszej grupy kandydatów do Bierzmowania będę się odbywały w 2 i 4 czwartek miesiąca; grupa młodsza (rok I – rozpoczynający przygotowanie w październiku) będzie się spotykała w 3 czwartek miesiąca. Każde spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W przyszłą niedzielę zapraszam po sumie parafialnej na pierwsze spotkanie Rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w 2015 roku.

*** Zachęta do włączenia się w zajęcia Scholi EDEN oraz parafialnego koła Służby Liturgicznej…

*** Obok stolika prasowego zostały umieszczone wstępne deklaracji udziału dziecka w przyszłorocznym zimowisku. Nie jest to pełne zobowiązanie – ich zwroty pozwolą nam ustalić skalę zainteresowania wyjazdem. Wstępne deklarację proszę zwrócić (w przypadku zainteresowania) do niedzieli (12.10).

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** Ruch Chrześcijański Mt 28 oraz Domowy Kościół Diecezji Legnickiej zapraszają na całodzienną konferencję BIBLIA O FINANSACH, która odbędzie się dnia 11.10.2014 roku (sobota) w Lubinie. W trakcie konferencji pokażemy jak w biblijny sposób zarządzać dobrami materialnymi, aby osiągnąć harmonię z rozwojem duchowym. Posłuchamy świadectwa ludzi, którzy żyją zgodnie z Bożymi radami. Dowiemy się, co Biblia mówi o zadłużaniu. Konferencji patronuje Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Młodzież naszej parafii pragnę zainteresować umieszczonym w wejściu kościoła plakatem – propozycją formacyjną Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

*** OGŁOSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU i DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ: „Od kilku lat są prowadzone zajęcia dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o nauki biblijne, teologię, filozofię oraz inne nauki humanistyczne. Oprócz tego słuchacze mogą uczestniczyć w kursie komputerowym, pielgrzymkach i w szeregu propozycji kulturalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców naszego Seminarium, a także przez wykładowców z innych uczelni. Zajęcia nie skupiają się jedynie na poznaniu naukowym. Jest także miejsce na wspólną modlitwę oraz spotkania towarzyskie w miłej i przyjaznej atmosferze. Bardzo cieszy nas fakt, że słuchaczami są nie tylko osoby będące na emeryturze, ale również czynne zawodowo. W sumie z naszej propozycji skorzystało już ok. 400 osób. Spotkania odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Serdecznie zapraszamy!”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest rozpoczynający się we Francji proces o uznanie cudu za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) przeczytamy m.in. o planowanej na 21.09 podróży papieskiej do Albanii; o istocie Niedzieli Środków Społecznego Przekazu i posłudze pracowników mediów dzisiejszego czasu; o Kościele w sieci Internetu; o Kościele w obecnej sytuacji Polski (rozmowa z abp. Henrykiem Hoserem SAC); o św. Ojcu Pio; o tajemnicy Bożego Miłosierdzia i istocie Sakramentu Namaszczenia. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o bolesławieckim Marszu dla Życia i Rodziny; o „studniówce” Szlachetnej Paczki na legnickim Rynku; o Jubileuszu 700-lecia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Olszynie o dożynkach w Biedrzychowicach i „Dniu placka” w Henrykowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o wizycie papieża Franciszka w Albanii, w której okres komunizmu przeżyło zaledwie 33 księży; o tym, co musi zrobić islam, żeby przestał być tak złowrogi i krwawy oraz o wybitnym profesorze fizyki, który u szczytu kariery naukowej został duchownym anglikańskim.

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Myśli moje nie są myślami waszymi

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 55,6–9

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.

 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 145,2–3.8–9.17–18

 

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

 

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

 

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim,

co stworzył.

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Moim życiem jest Chrystus

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

 

Flp 1,20c–24.27a

 

Bracia:

 

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

 

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Dz 16,14b

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Przypowieść o robotnikach w winnicy

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 20,1–16a

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

 

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: