Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.2014 roku

krzyż*** Przeżywamy uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (15.09) – NMP Bolesnej

— wtorek (16.09) — św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

— czwartek (18.09) – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski; patrona dzieci i młodzieży (święto)

–sobota (20.09) – rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

*** W środę (17.09) będziemy przeżywali Dzień Golgoty Wschodu.

*** Serdecznie zapraszam na spotkanie  Rodziców kandydatów do Bierzmowania. Odbędzie się ono w czwartek (18.09) po mszy św.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W tym tygodniu zostały przeprowadzone prace drenażowe przy altanie parafialnej. Dziękuję grupie Parafian za włożony w nie wysiłek. Dziękuję także panom: Andrzejowi Rybowiczowi, Andrzejowi Mikłaszewiczowi oraz Grzegorzowi Szydło za pomoc okazaną przy pracach modernizacyjnych na plebanii.

*** W sobotę przypada XVIII Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę.

*** Zachęta do włączenia się w zajęcia Scholi EDEN oraz parafialnego koła Służby Liturgicznej…

*** Obok stolika prasowego zostały umieszczone wstępne deklaracji udziału dziecka w przyszłorocznym zimowisku. Nie jest to pełne zobowiązanie – ich zwroty pozwolą nam ustalić skalę zainteresowania wyjazdem. Wstępne deklarację proszę zwrócić (w przypadku zainteresowania) do niedzieli (05.10).

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Krzyż”) przeczytamy m.in. o jasnogórskich dożynkach; o istocie i wymowie krzyża; o peregrynacji kopii cudownego obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej; o decyzji papieża Franciszka dotyczącej otwarcia letniej rezydencji w Castel Gandolfo; o 100-letniej historii Rodziny św. Pawła; o pomniku Pielgrzyma świata we Wronkach; o narastającej skali konkubinatu; refleksja o rocznicy najazdu wojsk sowieckich na Polskę w 1939 roku. Znajdziemy też dodatek – „Niedziela Młodych”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o inicjatywie „Bilet dla brata”; o odpuście i półkoloniach parafialnych w Jędrzychowie; o pożegnaniu lata w Nieszczycach i święcie chleba i piernika w Jaworze. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. audiobook z drugą częścią „Dzienniczka” siostry Faustyny (do słuchania w samochodzie i w domu); o ocalonym przez „Dzienniczek” nałogowym hazardziście, który czyta słowa Jezusa na dołączonej do „Gościa” płycie; prostujemy wielkie historyczne kłamstwo na temat wypraw krzyżowych, które tak naprawdę były odpowiedzią na islamską inwazję na chrześcijan.

 3nz2012

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wąż z brązu znakiem ocalenia

 

Czytanie z Księgi Liczb

 

Lb 21,4b-9

 

W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”.

 

Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem.

 

Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 78,1-2.34-35.36-37.38

 

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

 

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich,

Do przypowieści otworzę me usta,

wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

 

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,

nawróceni garnęli się do Boga.

Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,

że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

 

Lecz oszukiwali Go swymi ustami

i kłamali Mu swoim językiem.

Ich serce nie było Mu wierne,

w przymierzu z Nim nie byli stali.

 

On jednak będąc miłosierny

odpuszczał im winę i nie zatracał,

gniew swój często powściągał

i powstrzymywał swoje wzburzenie.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

 

Flp 2,6-11

 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

 

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Krzyż narzędziem zbawienia

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 3,13-17

 

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

 

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: