22 niedziela zwykła 31.08.2014 roku

O236

”Kto nauczy się stawać przed Bogiem z ufnością w Jego miłosierdzie, ten nie boi się ostatecznego sądu, kiedy wszystko zostanie odkryte” [Bp Zbigniew Kiernikowski]

*** Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.

*** Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.09) – bł. Bronisławy, dziewicy

— środa (03.09) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2014/2015. Dzieciom i młodzieży życzę obfitości łask Bożych i sukcesów w nauce, Nauczycielom i Wychowawcom zaś – nieustannej asystencji Ducha Świętego w pracy z podopiecznymi oraz płynącej stąd radości i satysfakcji.

*** Jest to jednocześnie 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o jej ofiarach w modlitwie.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 [na stoliku prasowym zostały wyłożone książeczki I-piątkowe]. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej – po mszy spotkanie w świetlicy (lub altanie).

*** W sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z Al. Niepodległości 2-12.

*** Zakończenie okresu wakacyjnego to moment wznowienia stałego porządku spotkań parafialnych grup formacyjnych. Przypominam o ich terminarzu:

— Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej – I sobota miesiąca, msza św. o godz. 17:00

— Schola EDEN – sobota, godz. 11:00

— Służba Liturgiczna – 2 i 4 sobota miesiąca, godz. 10:00

*** Członków Rady Parafialnej serdecznie zapraszam na pierwszą powakacyjną sesję w piątek (05.09) o godz. 19:00. Spotkanie odbędzie się na plebanii.

*** W związku ze znacznym zmniejszeniem się składu Scholi EDEN oraz parafialnego koła Służby Liturgicznej serdecznie zapraszam nasze dzieciaki do zgłaszania się do obu grup. Kartę zgłoszenia można pobrać w zakrystii lub ze strony parafialnej (zakładka Schola i Służba Liturgiczna).

*** Składam serdeczne „Bóg zapłać” grupie naszych Parafian, którzy zabezpieczyli zapadający się fragment ściany kościoła – wśród nich byli panowie: Jan Piskozub, Stanisław Czajkowski, Edward Czerwiński, Tadeusz Kowalów, Stanisław Misiurka, Marian Stawiarski, Zbigniew Kwieciński. Zostały także wykonane prace przy montażu systemu odwodnienia altany parafialnej.

*** Trwają także prace modernizacyjne na plebanii – dziękuję za olbrzymią pomoc panom: Andrzejowi Rybowiczowi, Andrzejowi Mikłaszewiczowi oraz Grzegorzowi Szydło.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w tylnych ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Szkoła”) przeczytamy m.in. o reformie polskiego szkolnictwa; o resortowym elementarzu; o 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej; o Krystynie Krahelskiej (której twarz została pokazana w pomniku warszawskiej Syreny); o potrzebie reparacji wojennych od Niemiec; o jednym z ojców Europy – Robercie Schumanie; o słudze miłosierdzia i rodziny – ks. Feliksie Folejewskim; o losach ludzi Polskiego Sierpnia 1980; o Muzeum Papieskim w Wadowicach; o sytuacji na Ukrainie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o Spotkaniu Młodych z Apokalipsą; o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu; o mszy św. odpustowej na Śnieżce; o Triduum Maryjnym w Bolesławcu; o obchodach odpustu w Krzeszowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o stanowisku Kościoła wobec wojny (Czy wojna może być sprawiedliwa?); dodatek specjalny poświęcony Henrykowi Sławikowi, który w czasie wojny uratował przed śmiercią kilka tysięcy Żydów oraz o tym, czy dzieciom należy dawać kieszonkowe.

O094

PIERWSZE CZYTANIE

 

Prorok poddany próbie

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

 

Jr 20,7–9

 

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys­cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą

i pośmiewiskiem.

 

I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó­wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 63,2.3–4.5–6.8–9

 

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

 

Boże mój, Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,

więc sławić Cię będą moje wargi.

 

Będę Cię wielbił przez całe me życie

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,

a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

 

Bo stałeś się dla mnie pomocą

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza,

prawica Twoja mnie wspiera.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Rozumna służba Boża

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 12,1–2

 

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Ef 1,17–18

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 16,21–27

 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.

 

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.

 

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: