21 niedziela zwykła 24.08.2014 roku

*** Przeżywamy 21 niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Festyn Parafialny – protokół…

*** W minioną niedzielę przeżyliśmy uroczystość odpustową A.D.2014 połączoną z Festynem Parafialnym – mieliśmy okazję przeżyć dar wspólnotowej modlitwy oraz radość wspólnego przeżycia festynowego relaksu. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim Organizatorom oraz osobom, które włączyły się w przygotowania i przebieg tegorocznej uroczystości – tak na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i liturgicznej. Dziękuję Służbie Liturgicznej [Jakubowi, Grzegorzowi i Sebastianowi] za podjęcie zadań asysty podczas sumy odpustowej. Dziękuję osobom, które zaangażowały się w liturgię naszego święta [asysta osób świeckich, tak zgodna z nauczanie papieża Franciszka i poprzedników wciąż budzi podziw u naszych gości]. Dziękuję naszym Paniom za wspaniałe wypieki. Dziękuję Panu Janowi za podjęcie funkcji kościelnego. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom funkcyjnym, które odpowiedzialnie, ale i z serdecznością i uśmiechem zadbały o piękny przebieg Festynu Parafialnego. Dziękuję Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Słowińskiemu i panu Krzysztofowi Zagale za zaszczycenie nas swoją obecnością. Dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu którzy – ja co roku [już od 6 lat] – zapewnili nam bezpieczeństwo podczas modlitwy i festynowej zabawy. Dziękuję osobom kierującym ruchem na placu, właścicielom „Zamku mega-zjazdów” oraz Państwu Wojtas za zapewnienie dzieciom wspaniałej i bezpiecznej zabawy. Dziękuję osobom odpowiedzialnym za dystrybucję cegiełek. WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO – SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”.

*** Trwa czas wakacyjno-urlopowy – witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (26.08) – NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— środa (27.08) — św. Moniki

— czwartek (28.08) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (29.08) — Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc sierpień – czas modlitw o trzeźwość Polaków. Zachęcam do wysłuchania świadectwa, które zostanie dane podczas mszy św. o godz. 11:00.

*** Równolegle do prac na terenie posesji trwa remont na plebanii. Już teraz dziękuję osobom, które okazały zrozumienie i pomoc. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona we wtorek (26.08) o godz. 17:00.

*** W sobotę (30.08) zapraszam nasze Scholistki na pierwszą „powakacyjną” próbę. Jednocześnie (z racji rezygnacji części dziewcząt serdecznie zapraszam dzieci, które chciałyby służyć i bawić się wspólnym śpiewem).

*** Za tydzień (31.08) wspominamy rocznicę zalegalizowania „Solidarności”. Obchodzimy wtedy Ogólnopolski Dzień Solidarności.

*** W najbliższą niedzielę serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na mszę św. o godz. 11:00 – sprawowaną jako dziękczynienie za zakończony czas wakacji i prośbę o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Podczas mszy św. odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w tylnych ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Kościół wygnany”) przeczytamy m.in. o tym, czy Korea zorganizuje kontynentalne spotkanie na temat miłosierdzia; o misji w Liberii, w której uczestniczyła polska młodzież; o rosyjskim embargu, problemach polskiego rolnictwa, potrzebie solidarności europejskiej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach odpustu w Krzeszowie; o jubileuszowym festiwalu abstynenckim w Karłowicach; o henrykowskim świętowaniu w Henrykowie Lubańskim. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” (zawierającym dodatek – pierwszą część „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – cena: 4,50) m.in. podsumowanie papieskiej pielgrzymki do Korei; o tym, co się dzieje w oblężonym Doniecku; o dalszym ciągu afery związanej z „Golgota Picnic”.

 *************************************************************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Klucz domu Dawidowego

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 22,19–23

 

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

 

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

 

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc

 

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich;

będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.

Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

 

I będę sławił Twe imię

za łaskę Twoją i wierność

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,

pomnożyłeś moc mojej duszy.

 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Panie, Twa łaska trwa na wieki,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Hymn na cześć mądrości Bożej

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 11,33–36

 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!

 

Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?

 

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 16,18

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne go nie przemogą.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 16,13–20

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.

 

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

 

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

 

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: