20 niedziela zwykła 17.08.2014 roku

kolbe17*** Przeżywamy 20 niedzielę zwykłą. Msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 13:00.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której przewodniczyć będzie Ks. Łukasz Langenfeld, wikariusz parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Tradycją ostatnich 7 lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek”. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na – realizowaną od maja br – inwestycję zakupu i montażu nowych witraży oraz modernizację placu kościelnego.

*** Podczas Festynu działać będzie agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej – zachęcam do spotkania z obecnymi tam osobami.

*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** Msze św. niedzielne w okresie wakacyjnym o godz. 8:30 i 11:00.

*** Trwa czas wakacyjno-urlopowy – witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (20.08) — św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— czwartek (21.08) – św. Piusa X, papieża

— piątek (22.08) — NMP Królowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc sierpień – czas modlitw o trzeźwość Polaków. Zachęcam do wysłuchania świadectwa, które zostanie dane podczas mszy św. w przyszłą niedzielę.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w tylnych ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego – jest to dla nas bardzo ważna sprawa.

*** W dniach 21-25.08.2014 roku w Legnickim Polu odbędzie się XXI Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej pod hasłem „Apokalipsa”. Specjalnymi gośćmi będą m.in. o. Leon Knabit, ks. Mariusz Rosik, ks. Stanisław Orzechowski, pani Patrycja Hurlak i Ruch Czystych Serc. Koncerty zagrają: ks. Jakub Bartczak, Full Power Spirit oraz TGD. Koszt uczestnictwa 50 zł. Szczegóły znajdują się na stronie: www.mdl.legnica.pl i na umieszczonym w gablocie plakacie. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zaprasza Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o fenomenie polskiego pielgrzymowania; o nowym biskupie pomocniczym diecezji kaliskiej, o.Łukaszu Buzuna OSPPE; o skazanej na śmierć sudańskiej chrześcijance, Meriam Ibrahim; o atmosferze pielgrzymowania papieża Franciszka w Korei; o Kolumnie Biczowania w Bazylice św. Praksedy w Rzymie; o złotym Jubilacie, Ks. Stanisławie Orzechowskim. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o XXII Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę; o Apelu Poległych przy pomniku Polski Walczącej w Bolesławcu; o przebiegu Młyn-Fest 3 w Osłej; o XXI Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego rekolekcje ignacjańskie, odprawiane przez wiele dni w zupełnym milczeniu, przyciągają tłumy; o wizycie papieża Franciszka w Korei Południowej oraz o tym, co czuje siostra zakonna w tłumie uczestników na Przystanku Woodstock.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, p. Halina Gutowska. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ, PANIE.

LU07

PIERWSZE CZYTANIE

 

Powszechność zbawienia

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 56,1.6–7

 

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

 

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 67,2-3.5 i 8

 

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

 

Niech się narody cieszą i weselą,

bo rządzisz ludami sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech nam Bóg błogosławi,

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 11,13–15.29–32

 

Bracia:

 

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

 

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 4,23

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Wiara niewiasty kananejskiej

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 15,21–28

 

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

 

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

 

Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

 

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.

 

On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.

 

A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.

 

Wtedy Jezus jej odpowiedział:„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: