18 niedziela zwykła 03.08.2014 roku

DK81

*** Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Trwa czas wakacyjno-urlopowy – witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— środa (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

— piątek (08.08) — św. Dominika, prezbitera

— sobota (09.08) — św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 DK82

*** Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – pamiętajmy o bohaterach Powstania Warszawskiego oraz o zachęcie do podejmowania w tym czasie postanowień trzeźwościowych.

*** Dzisiaj finalizujemy inicjatywę zakupu i montażu nowej Drogi Krzyżowej. Jeszcze raz gorąco dziękuję Ofiarodawcom za hojność i zrozumienie. Składam gorące „Bóg zapłać” grupie inicjatywnej zakupu, osobie odpowiedzialnej za finansową stronę inwestycji oraz grupie Parafian, którzy nową Drogę Krzyżową zamontowali. Zgodnie z ubiegłotygodniowymi ogłoszeniami Ofiarodawców serdecznie zapraszam do zakrystii po odbiór pamiątkowych certyfikatów, zaś osoby zainteresowane zapraszam do wybranych przez siebie stacji na pamiątkowe foto.

*** Serdecznie zapraszam ekipę montażową Drogi Krzyżowej oraz Organizatorów akcji na mszę św. w Waszej intencji we wtorek (05.08) o godz. 17:00.

*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie – o godz. 18:00.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w tylnych ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się 17.08 – w zakrystii można zgłaszać wypieki, fanty oraz ewentualne wsparcie finansowe.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim; o pielgrzymowaniu dawniej i dzisiaj; o ratowaniu miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego; o exodusie Warszawy. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o zachęcie do podjęcia sierpniowej abstynencji; o półkolonii w Chocianowie; o rowerowej pielgrzymce z Paszowic na Jasną Górę; o odsłonięciu pomnika ofiar terroru na Kresach w Trójcy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tragedii chrześcijan w irackim mieście Mosul; o trzech młodych kobietach, które od pierwszego dnia Powstania Warszawskiego nieustannie adorowały Najświętszy Sakrament oraz o specyfice i problemach Strefy Gazy.

DK83

PIERWSZE CZYTANIE

 

Pokarm dla biednych

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 55,1–3a

 

To mówi Pan Bóg: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.

 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

 

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 145,8–9.15–16.17–18

 

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

 

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,

a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i karmisz do syta wszystko, co żyje.

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 8,35.37–39

 

Bracia:

 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 4,4b

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Cudowne rozmnożenie chleba

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 14,13–21

 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.

 

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.

 

Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.

 

On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.

 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: