17 niedziela zwykła 27.07.2014 roku

krzyż*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Z racji wspomnienia św. Krzysztofa dzisiaj po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Trwa czas wakacyjno-urlopowy – witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (29.07) — św. Marty

— czwartek (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— piątek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** W piątek obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Otoczmy modlitwą wszystkich, którzy walcząc o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny oddali swoje życie.

*** W sobotę za nawiedzenie kościoła i spełnienie zwyczajowych warunków można uzyskać odpust zupełny za zmarłych Porcjunkuli.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa.

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się 17.08 – w zakrystii można zgłaszać wypieki, fanty oraz ewentualne wsparcie finansowe. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę o godz. 18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*******************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Modlitwa Salomona o mądrość

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

 

1 Krl 3,5.7–12

 

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.

 

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130

 

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

 

Panie, Ty jesteś moim działem,

przyrzekłem zachować Twoje słowa.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze

niż tysiąc sztuk złota i srebra.

 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania

niż złoto, niż złoto najczystsze.

Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

 

Twoje napomnienia są przedziwne,

dlatego przestrzega ich moja dusza.

Poznanie Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 8,28–30

 

Bracia:

 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Mt 11,25

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA DŁUŻSZA

EWANGELIA KRÓTSZA

 

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 13,44-52

Mt 13,44-46

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

 

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

 

Koniec krótszej perykopy.

 

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Zrozumieliście to wszystko?”

 

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

 

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: