16 niedziela zwykła 20.07.2014 roku

3nz*** Przeżywamy 16 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi oraz osobom, które zadbały o funkcjonowanie kościoła podczas czasu urlopowego – za wsparcie i umożliwienie przeżycia tegorocznego urlopu.

*** Dzisiaj msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:00.

*** Trwa czas wakacyjno-urlopowy – witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (22.07) — św. Marii Magdaleny

— środa (23.07) — św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto)

— czwartek (24.07) — św. Kingi, dziewicy

— piątek (25.07) — św. Jakuba Apostoła (święto)

— sobota (26.07) — św. Rodziców NMP, Joachima i Anny

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, po każdej mszy św. poświęcenie pojazdów.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa.

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się 17.08 – w zakrystii można zgłaszać wypieki, fanty oraz ewentualne wsparcie finansowe.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 ************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Dobroć Boga dla ludzi

 

Czytanie z Księgi Mądrości

 

Mdr 12,13.16–19

 

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszys­tkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie.

 

Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszech­władza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą prze­jawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuch­walstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rzą­dzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz.

 

Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 86,5–6.9–10.15–16a

 

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,

pełen łaski dla wszystkich,

którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją

i zważ na głos mojej prośby.

 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie

stworzone,

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,

będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda

tylko Ty jesteś Bogiem.

 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski

i miłosierdzia,

do gniewu nieskory, łagodny

i bardzo wierny

Wejrzyj na mnie

i zmiłuj się nade mną.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 8,26–27

 

Bracia:

 

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bo­wiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczy­nia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa­mi. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA DŁUŻSZA

EWANGELIA KRÓTSZA

 

Przypowieść o siewcy

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 13,24-43

Mt 13,24-30

 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

 

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

 

Koniec krótszej perykopy.

 

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.

 

Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział:

 

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

 

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

 

Kto ma uszy, niechaj słucha”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: