Św. Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2014 roku

P&P2*** Przeżywamy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Głównych Patronów Diecezji Legnickiej. W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za używanie ze czcią przedmiotu pobożności, pobłogosławionego przez Ojca Świętego lub biskupa wraz z wyznaniem wiary. Jednocześnie polecamy dzisiaj szczególnie w naszych modlitwach Papieża Franciszka.

*** W dniu wczorajszym odbył się w Legnicy uroczysty ingres Biskupa Legnickiego, Ks. Zbigniewa Kiernikowskiego. Księdzu Biskupowi życzymy obfitości łask Bożych i asystencji Ducha Świętego w pasterskim posługiwaniu – zapewniamy jednocześnie o naszej pamięci modlitewnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (03.07) — św. Tomasza Apostoła [święto]

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj odbyła się ostatnia odsłona tegorocznego Festynu Dziecięcego, którego przesłaniem stały się słowa: „WSPÓLNIE – Z RADOŚCIĄ, TRZEŹWO I AKTYWNIE”. Dziękuję Rodzicom dzieci I-komunijnych oraz Dobrodziejom imprezy za wielką pomoc przy jej organizacji. Dziękuję także uczestnikom za atmosferę spontanicznej radości i dobrej, aktywnej zabawy.

*** Rozpoczęliśmy czas wakacyjno-urlopowy. Dzieciom i młodzieży życzę udanych, pełnych radości i przeżytych bezpiecznie wakacji. Przypominam jednocześnie, że nie zwalnia nas on od obowiązków sumienia – w tym od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

*** Jutro kończymy tegoroczne nabożeństwa – z racji mszy św. trzeźwościowej o godz. 18:00 nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 17:45.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** W przyszłą niedzielę, 06.07, wkraczamy w wakacyjny porządek mszy św. niedzielnych – msze będą sprawowane o godz. 8:30 i 11:00 [!!!].

*** Za tydzień rozpoczynamy tegoroczną akcję opałową.

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się 17.08 – proszę o kontakt z osobami deklarującymi wsparcie finansowe i rzeczowe (w zakrystii została umieszczona lista osób deklarujących odpustowe wypieki).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” przeczytamy m.in. o specyfice tegorocznych obchodów Bożego Ciała; o wielkiej modlitwie Bożogrobców; o św. Apostołach Piotrze i Pawle; o konferencji o pedofilii w Kościele; o sytuacji Kościoła w Polsce i najbardziej palących problemach naszego społeczeństwa oraz o pozytywnym wpływie religii na moralność i o roli religii w życiu publicznym. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża św. i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu; o stacji kongresowej w Jeleniej Górze i diecezjalnych obchodach Bożego Ciała. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (którego patronem jest – o czym niewielu wie – Najświętsze Serce Jezusowe); o tym, jak rozpoznać, czego chce ode mnie Pan Bóg oraz o tym, dlaczego nowemu królowi Hiszpanii nikt nie włożył korony na głowę.

P&P

MSZA W DZIEŃ

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 12,1-11

 

W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

 

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

 

W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.

 

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.

 

„Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł.

 

A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”

 

Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.

 

Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

 

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

 

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

 

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

 

2 Tm 4,6-9.17-18

 

Najmilszy:

 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim którzy umiłowali pojawienie się Jego.

 

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

 

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 16,18

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ty jesteś Piotr-Opoka,

i na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne go nie przemogą.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 16,13-19

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

 

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

 

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

 

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

 

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: