12 niedziela zwykła 22.06.2014 roku

serce-jezusa*** Przeżywamy 12 niedzielę zwykłą.

*** Jutro, 23.06, swoje święto obchodzą wszyscy Ojcowie. Pamiętajmy o nich w modlitwie – wszystkim Ojcom życzę obfitości łask Bożych i miłości Waszych dzieci.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.06) – narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

— piątek (27.06) – Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (28.06) – Niepokalanego Serca NMP

— niedziela (29.06) – Świętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony czwartek przeżyliśmy piękną uroczystość Bożego Ciała. Składam gorące „Bóg zapłać” Organizatorom procesji eucharystycznej i jej uczestnikom za piękne świadectwo wiary i wspólną modlitwę. Dziękuję także funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu i lubańskiej Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy procesji. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Wczoraj odbył się kolejny Festyn Dziecięcy, którego przesłaniem stały się słowa: „WSPÓLNIE Z RADOŚCIĄ”. Dziękuję Rodzicom dzieci I-komunijnych oraz Dobrodziejom imprezy za wielką pomoc przy jej organizacji. Dziękuję także uczestnikom za atmosferę spontanicznej radości i dobrej, aktywnej zabawy.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – w dni powszednie po mszy św., w niedziele – po sumie parafialnej.

*** Trwa oktawa Bożego Ciała – po każdej mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Na zakończenie, w czwartek, błogosławimy wianki i zioła.

*** We wtorek (24.06) przypada rocznica święceń Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka (24.06.1977 r.). Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W tym tygodniu, w piątek, kończymy rok szkolny 2013/2014. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 16:00. Serdecznie zapraszam na mszę św. w intencji Uczniów, Nauczycieli i Wychowawców w piątek o godz. 8:00.

*** W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

*** W sobotę (28.06) odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem.

*** W niedzielę, 06.07, wkraczamy w wakacyjny porządek mszy św. niedzielnych – mszę będą sprawowane o godz. 8:30 i 11:00 [!!!].

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się 17.08 – proszę o kontakt z osobami deklarującymi wsparcie finansowe i rzeczowe (w zakrystii została umieszczona lista osób deklarujących odpustowe wypieki).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” przeczytamy o tym, jak być Sekretarzem Episkopatu; o Ojcu św. Jana Pawła II; o kulcie i nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa; znajdziemy kolejną odsłonę „Różańca za Ojczyznę”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o lubińskiej stacji Kongresu Eucharystycznego; o Festynie Rodzinnym w Krzeszowie; o kongresowym Dniu Szkół Katolickich; o Powiatowym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II w Bolesławcu i obchodach Dnia Dziecka w Nowej Wsi Legnickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. wzruszającą historię rodziców małego Kubusia; o tym, w czym figura Chrystusa z Rio de Janeiro jest podobna di figury Chrystusa z polskiego Świebodzina; co o św. Ojcu Pio mówią odtajnione dokumenty watykańskiego archiwum.

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

 

Jr 20,10–13

 

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: »Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!«. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: »Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!«.

 

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.

 

Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

 

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 69,8–9.10 i 14ab.17 i 33.34–35

 

Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

 

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,

hańba twarz mi okrywa.

Dla braci moich stałem się obcym

i cudzoziemcem dla synów mej matki.

 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera

i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie

w czas łaski, o Boże.

 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,

spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,

niech ożyje serce szukających Boga.

 

Bo Pan wysłuchuje biednych

i swoimi więźniami nie gardzi.

Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,

morza i wszystko, co w nich żyje.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Adam jest typem Chrystusa

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 5, 12–15

 

Bracia:

 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszy ła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 15,26b.27a

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Nie bójcie się ludzi

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 10,26–33

 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: