Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 08.06.2014 r.

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą obchód liturgicznego okresu Paschy Chrystusa. Jednocześnie dobiegł końca czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Z racji uroczystości można dzisiaj zyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

*** Po każdej mszy św. Zostanie przeprowadzona zbiórka na pomoc dla ofiar powodzi na Bałkanach.

*** Od jutra wkraczamy w czas zwykły w ciągu roku.

*** W dniu wczorajszym po raz kolejny przeżyliśmy mszę św. Z modlitwą o uzdrowienie. Składam gorące „Bóg zapłać” Ojcu Andrzejowi oraz Diakonii Muzycznej z Sulikowa za przewodniczenie liturgii i animację muzyczną. Dziękuję także wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę wspólnotowej modlitwy.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.06) — NMP Matki Kościoła (święto)

— wtorek (10.06) – bł. Bogumiła, biskupa

— środa (11.06) – św. Barnaby Apostoła

— czwartek (12.06) – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— piątek (13.06) – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

— sobota (14.06) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

— niedziela (15.06) – uroczystość Najświętszej Trójcy

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – od wtorku do soboty po mszy św. ; w niedziele – po sumie parafialnej.

*** W tym tygodniu odbędą się ostatnie przed wakacjami spotkania z kandydatami do Bierzmowania: rocznik młodszy – w środę (11.06); rocznik starszy – w czwartek. Oba spotkania rozpoczyna msza św.

*** W piątek (13.06) kolejna msza św. i nabożeństwo fatimskie o godz. 17:00.

*** Tegoroczny Festyn Dziecięcy odbędzie się w sobotę 21.06 – już teraz serdecznie zapraszam naszych najmłodszych Parafian.

*** 19.06 będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała. Przypominam i proszę o pomoc w przygotowaniu poszczególnych ołtarzy: I (ul. Stawowa) – Żywy Różaniec; II (Al.Niepodległości) – Rycerstwo Niepokalanej; III (ul. Leśna – przy krzyżu milenijnym) – rodzice dzieci I-komunijnych i rocznicowych oraz mieszkańcy nowej części parafii; IV – ul. Leśna 25.

*** Nadal poszukujemy osoby, która podjęła by się pełnienia funkcji kościelnego.

*** W gablocie zostały umieszczone zaproszenia: na uroczystości ogłoszenia Bazyliką Mniejszą kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu (15.06.2014 r.); na XVI Pieszą Międzydiecezjalną Pielgrzymkę w intencji trzeźwości narodu.

*** Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na pielgrzymkę obejmującą Górę św. Anny – Kalwarię Zebrzydowską – Wadowice i Łagiewniki. Odbędzie się w dniach 25-27.07. Koszt 150 zł/osoba. Plakat z telefonem organizatorów na plakacie w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o pielgrzymce papieża Franciszka do Ziemi Świętej; o sesji poświęconej Słudze Bożemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu; o Lednickim Spotkaniu Młodych; o prezentacji Dokumentu z Aperecidy; o krytyce w GW periodyków katolickich i różańcu za Ojczyznę. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o przygotowywanym I Kongresie Eucharystycznym Diecezji Legnickiej; o dniu skupienia pracowników Legnickiej Kurii Biskupiej; o 2 Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Radostowie; o dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II w Mysłakowicach i Karpaczu. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o chrześcijanach – najbardziej prześladowanej grupie religijnej na świecie; po czym poznać charyzmatyka oraz historia wybitnego niemieckiego malarza, który znalazł Jezusa i w Wielkanoc tego roku przyjął chrzest.


MSZA W DZIEŃ

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 2,1–11

 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

 

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

1 Kor 12,3b–7.12–13

 

Bracia:

 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

 

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA

 

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

 

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

 

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

 

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jezus daje Ducha Świętego

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 20,19–23

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: