3 Niedziela Wielkanocna 04.05.2014 roku

*** Przeżywamy III Niedzielę Wielkanocną, rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzień dzisiejszy daje nam okazję wyśpiewania radości płynącej z przeżycia Tajemnicy Pustego Grobu. Uczynimy to podczas II Parafialnego Koncertu Pieśni i Poezji Wielkanocnej: „Pan zmartwychwstał!!! Alleluja!!!”. Witam wszystkich wykonawców i dziękuję za zaangażowanie w organizację dzisiejszego spotkania.

*** Z racji koncertu został nieco zmieniony układ mszy św. – zostaną one odprawione o godz. 8:30, 9:30 i 12:00. Za niedogodności związane ze zmianami gorąco przepraszam.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (05.05) — św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

— wtorek (06.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

— czwartek (08.05) – św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski (uroczystość)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe – od wtorku do soboty po mszy św. (w zależności od pogody: albo przy grocie, albo w kościele); w niedziele – po sumie parafialnej. Na czwartkową „majówkę” serdecznie zapraszam Scholę EDEN („Litania do Matki Boga i ludzi”).

*** Gorąco dziękuję osobom, które wzięły udział w MAJÓWCE PARAFIALNEJ [01.05] – tym bardziej, że z zaproszenia skorzystało niewiele osób.

*** Kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek (05.05) o godz. 16:00.

*** Także w poniedziałek – I poniedziałek miesiąca – msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00; o godz. 17:45 nabożeństwo majowe.

*** W poniedziałek wreszcie zapraszam na godz. 15:00 Panów – proszę o pomoc w rozplantowaniu ziemi na trawniku.

*** W środę (07.05) rozpoczyna się w naszej parafii PEREGRYNACJA OBRAZU ŚW. JÓZEFA. Obraz przybywa do nas z parafii Objawienia Pańskiego w Radostowie około godz. 16:00. Parafian zapraszam już na godz. 15:40. Peregrynacja będzie trwać do niedzieli (11.05) – po sumie parafialnej odwieziemy obraz do parafii Świętej Trójcy w Lubaniu. Program peregrynacji został wywieszony w gablocie.

*** Zapraszam do Galerii Foto, gdzie zostały umieszczone prezentacje zdjęć z uroczystego pożegnania Pana Jana oraz koncertu naszej Scholi w Bogatyni.

*** W związku z rezygnacją Pana Jana z funkcji Kościelnego zwracam się z prośbą o jej podjęcie przez osobę dyspozycyjną i zorientowaną w zagadnieniach funkcjonowania kościoła.

*** Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na pielgrzymkę obejmującą Górę św. Anny – Kalwarię Zebrzydowską – Wadowice i Łagiewniki. Odbędzie się w dniach 25-27.07. Koszt 150 zł/osoba. Plakat z telefonem organizatorów na plakacie w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku NIEDZIELA przeczytamy m.in. o kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII; o tym, jaki był św. Jan XXIII na co dzień; o cudach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II; o Akcie Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi (03.05.1966 r.) oraz o Jasnogórskich obchodach uroczystości NMP Królowej Polski. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o założeniach i programie VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego; o wiosennym spotkaniu Rady ds. Powołań; o Krzeszowskiej Drodze Krzyżowej; o przebiegu Mszy św. Krzyżma w Katedrze Legnickiej; o ekumenicznej Drodze Krzyżowej w Jaworze, Karpaczu i Legnicy oraz o obchodach Peregrynacji obrazu św. Józefa w parafii pod tym wezwaniem w Olszynie. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII; zapowiedź filmu „Cristiada” w najbliższym numerze pisma; o zabójczej mocy magii; o problemie związanym z ks. Wojciechem Lemańskim z Jasienicy i czasowym zamknięciem kościoła; o nierzetelnym nagłaśnianiu sprawy Ośrodka Wychowawczego w Zabrzu. W edycji legnickiej przeczytamy m.in. o peregrynacji obrazów w naszej diecezji; o nowo otwartym w Lubaniu schronie z czasów II wojny światowej; o diecezjalnych obchodach uroczystości kanonizacyjnej.

 *****************************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 2,14.22–28

 

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:

 

»Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11

 

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo serce napomina mnie nawet nocą.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje,

 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

 

1 P 1,17–21

 

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

 

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijają­cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z mar­twych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Łk 24,32

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 24,13–35

 

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i roz­prawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.

 

On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie­niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.

 

Zapytał ich: „Cóż takiego?”.

 

Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapew­niają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.

 

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykła­dał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.

 

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: