NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 20.04.2014 roku


*** Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – we Mszy św. Wigilii Paschalnej. Osoby uczestniczące w niej mogą dzisiaj przyjąć po raz drugi komunię św. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Pragnę wszystkim Parafianom złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom. (życzenia od Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Rady Parafialnej)

*** Dzisiejszy porządek mszy św. – o godz. 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj i jutro po mszy o godz. 10:00; w tygodniu po mszach św.

*** Jutro porządek niedzielny Mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Kolekta ze mszy św. przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą. Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła i terenu samego kościoła.

*** W minionym tygodniu przeżywaliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę osób, które przygotowały wystrój kościoła i zadbały o jego uprzątnięcie oraz ukwiecenie; dziękuję Paniom, które tradycyjnie zadbały o piękny wygląd ołtarza i prezbiterium. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć ten święty czas: Służbie Liturgicznej (i osobom, które ją wsparły na ten czas); Młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach; paniom prowadzącym Nowennę do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale podczas adoracji; przedstawicielom naszej Parafii, którzy czynnie włączyli się w bogatą liturgię tych dni. Gorące „Bóg zapłać” kieruję w stronę wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca za piękne przeprowadzenie czuwania wieczornego w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Dziękuję wreszcie wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Pragnę także gorąco podziękować za wielkoczwartkową pamięć i modlitwę w mojej intencji – są to bardzo ważne elementy wsparcia mojego kapłańskiego posługiwania w naszej parafii.

*** Z racji pilnego wyjazdu we wtorek nie będzie mszy św., za co gorąco przepraszam.

*** W czwartek (24.04) o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Przyszła niedziela to uroczystość Miłosierdzia Bożego. Jest to święto patronalne Caritas. W tym dniu przeżyjemy wielką uroczystość – kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Zachęcam do modlitwy przez orędownictwo obu Świętych w intencjach Kościoła i naszych osobistych. W tym dniu odbędą się miejskie obchody uroczystości – szczegółowy program znajduje się na plakacie w gablocie.

*** Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego to także czas zakończenia posługi Kościelnego przez Pana Jana Piskozuba. Pragnę bardzo gorąco podziękować Panu Janowi za zaangażowaną postawę – naszym podziękowaniem będzie suma parafialna w przyszłą niedzielę, na którą serdecznie zapraszam.

*** W 3 niedzielę Wielkanocy przeżyjemy dzień „wyśpiewania” chwały Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam na Koncert Wielkanocny „Pan zmartwychwstał!!! Alleluja!!!”, który odbędzie się po mszy św. o godz. 9:30. Z racji koncertu suma parafialna rozpocznie się o godz. 12:00. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 10,34a.37-43

 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23

 

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi:

„Jego łaska na wieki”.

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko,

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę

i głosił dzieła Pana.

 

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana

i cudem jest w naszych oczach.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Kol 3, 1-4

 

Bracia:

 

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

 

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

Oto słowo Boże.

 

Albo do wyboru:

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wyrzućcie stary kwas

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

1 Kor 5,6b-8

 

Bracia:

 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

 

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

 

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

 

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galileja.

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

1 Kor 5,7b-8a

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 20,1-9

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: