3 niedziela Wielkiego Postu 23.03.2014 roku

bpmendyk2*** Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie… Gromadzimy fundusze na zakup nowej Drogi Krzyżowej.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest sprawowane w piątek po mszy św. (w tym tygodniu nabożeństwo – wyjątkowo PRZED MSZĄ ŚW. [!!!] poprowadzi Parafialna Schola EDEN i Parafialne Koło Służby Liturgicznej), zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (25.03) — Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa Wizytacja Kanoniczna Dekanatu Lubań. Dzisiaj Ks. Biskup Marek Mendyk wizytuje parafię NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle), w czwartek – naszą parafię; w piątek – parafię św. Mikołaja w Henrykowie.

*** Wizytacja naszej parafii (program został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej) rozpocznie się o godz. 9:00 spotkaniem ze społecznością Gimnazjum nr 1; od godz. 11:00 gościć nas będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu; po spotkaniu Ksiądz Biskup odwiedzi wytypowaną osobę chorą. O godz. 14:00 rozpocznie się spotkanie z zaproszonymi Gośćmi. Na godz. 16:00 zapraszam na plebanię, na spotkanie z Ks. Biskupem, członków Rady Parafialnej. Po jego zakończeniu, o godz. 17:00 rozpocznie się w kościele spotkanie z parafialnymi grupami formacyjnymi. Uroczysta msza św. wizytacyjna rozpocznie się powitaniem kanonicznym o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W TYM WAŻNYM DLA NAS WYDARZENIU!!!

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w uporządkowanie terenu posesji wokół kościoła. Jednocześnie gorąco zapraszam wszystkich do przygotowania na ten ważny dzień naszego kościoła – w poniedziałek od godz. 17:00.

*** Także 27.03 odbędzie się zbiórka elektro-śmieci na dzieła pomocy Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Rozpoczęcie zbiórki o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać na placu z tyłu kościoła.

*** We wtorek (uroczystość Zwiastowania Pańskiego) obchodzimy Dzień Świętości Życia. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu przeżywamy także 22 rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej.

*** Również we wtorek (25.03), w kościele Świętej Trójcy w Lubaniu, Wiesław Jindraczek (nawrócony narkoman, posługujący w parafii Medjugorje) przedstawi po mszy św. o godz. 18:00 swoje świadectwo wiary. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** W środę (26.03) Dzień Modlitw za Więźniów.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Prosimy o składanie ich do skarbony przy stoliku prasowym.

*** Za tydzień przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”. Odstępujemy od wiekopostnej zadumy, aby radować się tym, czego źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość. W tym dniu przechodzimy na czas letni – przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione skarbonki wielkopostnej jałmużny.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 06-09.04.2014 roku. Poprowadzi je Ks. Artur Węgiel.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Oba pisma – z wyjątkowym dodatkiem, książką „Pasja” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich – dzisiaj w cenie 6 zł. W bieżącym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. refleksję do dodatku pisma; opinie po wyborze abp Stanisława Gądeckiego na przewodniczącego Episkopatu Polski; o priorytetach duszpasterskich i metodach wychowawczych oraz o największych życiowych pasjach bł. Jana Pawła II; materiał poświęcony kanonizacji papieża-Polaka i Jana XXIII oraz nieznane materiały z okresu uwięzienia w Rychwałdzie sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy m.in. o przygotowywanych diecezjalnych obchodach Dnia Świętości Życia; o rekolekcjach dla katechetów w Lwówku Śląskim; o lubańskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i odwiedzinach Archiwum Państwowego w Lubaniu przez członków Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej oraz o finale Diecezjalnym 24 Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (z książką „Pasja”) dzisiaj m.in. o tym, jak poszczą grekokatolicy oraz o „lekturach obowiązkowych” każdego katolika. W najnowszym „Małym Gościu Niedzielnym” – dedykowanym naszym najmłodszym – magnes na lodówkę z kalendarzem i zadaniami, z którym łatwiej odliczać dni do kanonizacji bł. Jana Pawła II.

WPost2

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia   Wj 17,3–7

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?”. Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”. Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY    PS 95,1-2.6-7ab.7c-9

 

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,

Radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,

Zegnijmy kolana przed Panem, które nas stworzył

Albowiem On jest naszym Bogiem,

A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:

„Niech nie stwardnieją wasze serca jak w Meriba,

Jak na pustyni w dniu Massa,

Gdzie mnie kusili wasi ojcowie,

Doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian   Rz 5,1–2.5–8

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.  A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 4, 42.15

 

Chwała Tobie, Słowo Boże

 

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,

daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli

 

Chwała Tobie, Słowo Boże

 

EWANGELIA

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana   J 4,5–42

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”.

Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”.

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: