Wizytacja Kanoniczna 27.03.2014 roku

** godz. 9:00 – spotkanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Uczniami Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkachbpmendyk2

** godz. 11:00 – spotkanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu

** godz. 13:00 – odwiedziny osoby chorej

** godz. 14:00 – obiad i spotkanie z zaproszonymi Gośćmi

** godz.15:00-16:30 –  rozmowa z proboszczem, sprawdzenie ksiąg w kancelarii, odpoczynek

** godz. 16:00 – spotkanie z Radą Parafialną (plebania)

** godz. 17:00 – spotkanie z grupami formacyjnymi (kościół)

** godz. 18:00 – msza św. koncelebrowana (przewodniczy: J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk w asyście Dziekana Dekanatu Lubań, ks. dr Andrzeja Fili oraz proboszcza parafii)

 

MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Do miłosiernego Boga zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby otaczał swą modlitwą i miłością ludzi poszukujących Boga.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, Biskupa Legnickiego Stefana i za obecnego wśród nas Księdza Biskupa Marka, aby Duch Święty prowadził ich w gorliwym głoszeniu Ewangelii.

3. Módlmy się za naszą parafię, aby owocnie przeżyła czas wizytacji biskupiej – niech ten czas pomoże dostrzec to, co czyni nas prawdziwą wspólnotą.

4. Łącząc się z modlitwą Kościoła prosimy: Panie, obdarz świat, a szczególnie jego zapalne regiony darem pokoju.

5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swojej cierpienia powierzali Bogu – doświadczając Jego miłosierdzia oraz ludzkiej miłości.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy napełnieni łaską Jezusa poczuli pragnienie czynienie dobra i szerzenia Jego chwały.

Celebrans: Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że umacniasz słabych ludzi do składania świadectwa miłości. Wejrzyj na nasze prośby i racz je łaskawie przyjąć i wysłuchać. Przez Chrystusa naszego Pana.

 

 

Dodaj komentarz: