d48*** Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA – gromadzimy fundusze na zakup nowej Drogi Krzyżowej.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest sprawowane w piątek po mszy św. (w tym tygodniu nabożeństwo poprowadzą członkowie Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie), zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.03) — św. Patryka biskupa

— środa (19.03) — św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (uroczystość)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W czwartek (20.03) o godz. 17:30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

*** W sobotę spotkanie Służby Liturgicznej o godz. 10:00. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

*** Trwa Wizytacja Kanoniczna Dekanatu Lubań. Dzisiaj Ks. Biskup Marek Mendyk wizytuje parafię Świętej Trójcy; w poniedziałek – parafię Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy; we wtorek – parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy; w sobotę – parafię NMP Królowej Polski w Radogoszczy i w przyszłą niedzielę – parafię NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle). W naszej parafii wizytacja odbędzie się w czwartek (27.03.2014 roku) o godz. 18:00.

*** Także 27.03 odbędzie się zbiórka elektro-śmieci na dzieła pomocy Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcam do włączenia się w tę akcję. Rozpoczęcie zbiórki o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać na placu z tyłu kościoła. Na stoliku prasowym zostały umieszczone przygotowane ulotki – proszę o zapoznanie się z nimi.

*** Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Prosimy o składanie ich do skarbony przy stoliku prasowym.

*** W tych dniach swoje podwójne święto – Urodziny i Imieniny – obchodzi nasz Kościelny, pan Zbigniew Kwieciński. Dziękując za owocną współpracę życzę – w imieniu własnym i całej wspólnoty – obfitości łask Bożych, daru zdrowia oraz ludzkiej życzliwości i zrozumienia.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione skarbonki wielkopostnej jałmużny.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: kolejny cykl nauk przedmałżeńskich rozpocznie się w dziekańskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej w 2 niedzielę Wielkiego Postu (16.03.2014 roku) o godz. 16:00.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 06-09.04.2014 roku. Poprowadzi je Ks. Artur Węgiel.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. wywiad Benedykta XVI udzielony polskiemu dziennikarzowi; refleksję w 1 rocznicę pontyfikatu papieża Franciszka; o zakończeniu drugiej kadencji przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski przez abp Józefa Michalika; materiały do przeżycia Różańca za Ojczyznę; kolejną odsłonę cyklu „Przez krzyż i mękę świat odkupić raczył”. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy m.in. o odwiedzinach parafii św. Jacka przez relikwie i kopię obrazu La Guadalupana; słowo Biskupa legnickiego o Wielkim Poście; kolejny odcinek materiału poświęconego ideologii gender. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. poruszająca rozmowa z położną z rzeszowskiego szpitala Pro-Familia, która odmówiła asystowania przy zabijaniu nienarodzonych dzieci, a teraz walczy o praktyczną realizację zapisu o klauzuli sumienia pracowników medycznych; dlaczego Jan Paweł II pojechał do Azerbejdżanu, gdzie w całym kraju żyło tylko 120 katolików oraz płyta z programem do rozliczenia podatku PIT. W najnowszym „Małym Gościu Niedzielnym” – dedykowanym naszym najmłodszym – magnes na lodówkę z kalendarzem i zadaniami, z którym łatwiej odliczać dni do kanonizacji bł. Jana Pawła II.


 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

 

Rdz 12,1–4a

 

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.

 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

 

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

 

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a

by ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

 

Dusza nasza oczekuje Pana,

jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,

którą pokładamy w Tobie.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg nas powołuje i oświeca

 

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

 

2 Tm 1,8b–10

 

Najdroższy:

 

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 17,7

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

EWANGELIA

 

Przemienienie Pańskie

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 17,1–9

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

 

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: