1 niedziela Wielkiego Postu 09.03.2014 roku

d34*** Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest sprawowane w piątek po mszy św., zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniu dzisiejszym, wizytacją dziekańskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej, rozpoczyna się tegoroczna Wizytacja Kanoniczna Dekanatu Lubań. W naszej parafii odbędzie się ona w czwartek (27.03.2014 roku) o godz. 18:00.

*** Także 27.03 odbędzie się zbiórka elektro-śmieci na dzieła pomocy Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcam do włączenia się w tę akcję. Rozpoczęcie zbiórki o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać na placu z tyłu kościoła. Na stoliku prasowym zostały umieszczone przygotowane ulotki – proszę o zapoznanie się z nimi.

*** Jutro (10.03) rozpoczynamy nowennę do św. Józefa.d38

*** W czwartek (13.03) pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka. Polecajmy Panu Bogu Ojca Świętego i jego służbę Kościołowi.

*** W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace wykończeniowe altany parafialnej. Zachęcając do obejrzenia efektów pracy naszych Parafian składam gorące „Bóg zapłać” Panom, którzy wzięli w nich udział.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione skarbonki wielkopostnej jałmużny.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: kolejny cykl nauk przedmałżeńskich rozpocznie się w dziekańskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej w 2 niedzielę Wielkiego Postu (16.03.2014 roku) o godz. 16:00.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 06-09.04.2014 roku. Poprowadzi je Ks. Artur Węgiel.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o rekolekcjach papieża Franciszka i osiągnięciach pierwszego roku pontyfikatu; o wizycie kard. Meisnera w Krzeszowie; o przygotowaniach do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII; o wydarzeniach w Miętnem 30 lat temu; I część wielkopostnego cyklu „Przez krzyż i mękę świat odkupić raczył”. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy m.in. o mszy w języku migowym w Jaworze; o oszustwach telemarketingowych; o feriach młodzieży z Lubomierza w Zakopanem oraz o przygotowaniach do I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o sytuacji w Rosji i na Ukrainie; o ujawnieniu tożsamości kolejnych ofiar komunistycznego terroru („wyklęci”) i obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych; I odsłona wielkopostnego cyklu „Jan Paweł od Krzyża”; o roli „zaśnięcia w Duchu” w Kościele.

DSC_7262

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

 

Rdz 2,7–9;3,1–7

 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.

 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 51,3–4.5–6a.12–13.14 i 17

 

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże,

w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość swoją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 5,12.17–19

 

Bracia:

 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

 

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 4,4b

 

Chwała Tobie, Słowo Boże

 

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

Chwała Tobie, Słowo Boże

 

EWANGELIA

 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 4,1–11

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

 

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”.

 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: