7 niedziela zwykła 23.02.2014 roku

LU03*** Przeżywamy 7 niedzielę zwykłą. Członków Rady Parafialnej gorąco zapraszam po mszach do zakrystii.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie

*** Trwają ferie zimowe. Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku naszym dzieciakom i młodzieży.

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. W godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych – po mszy spotkanie w świetlicy, na które serdecznie zapraszam.

*** W tym dniu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

*** Pięknieje nasza parafialna altana. Gorąco dziękuję panom: Janowi Piskozubowi i Andrzejowi Mikłaszewiczowi za wykonanie przy niej kolejnych prac.

*** W sobotę (01.03) zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Leśnej 36-41 i ul. Kościuszki 7B-17.

*** W tym roku odbędzie się Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadzi J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk. Odbędzie się ona w czwartek (27.03.2014 roku).

*** Także 27.03 odbędzie się zbiórka elektro-śmieci na dzieła pomocy Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcam do włączenia się w tę akcję. Rozpoczęcie zbiórki o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać na placu z tyłu kościoła. Na stoliku prasowym zostały umieszczone przygotowane ulotki – proszę o zapoznanie się z nimi.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 06-09.04.2014 roku. Poprowadzi je Ks. Artur Węgiel.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: Kolejny cykl nauk przedmałżeńskich odbędzie się w parafii św. Jadwigi w Lubaniu – rozpoczęcie w 2 niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o śp. Ks. Inf. Józefie Wójciku; o nowych nominacjach kardynalskich ogłoszonych 12.01.2014 r.; o założeniach działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (z okazji 20-lecia istnienia); refleksję przed kanonizacją Jana Pawła II; o raporcie Komitetu ONZ nt pedofilii w Kościele; o galerii sztuki średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz o szkole u Zmartwychwstanek w Warszawie. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy m.in. o spotkaniu Ks. Biskupa Marka Mendyka w Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym „Samarytanin”; o obchodach Dnia Babci i Dziadka w Zawidowie; o obchodach jubileuszu 25-lecia posługi kapłańskiej ks. Mieczysława Jackowiaka w parafii NSPJ i św.Jakuba W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o mało znanym obliczu kijowskiego Majdanu; o tym, że nawet czterokrotny morderca nie przestaje być człowiekiem i dlatego nie wolno o nim mówić: „bestia” oraz o tym, jak to się stało, że belgijski parlament zezwolił na zabijanie kilkuletnich chorych dzieci, choć nie było na to szerokiej zgody, a nawet wbrew protestom środowiska medycznego? Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy plakat z wizerunkiem bł.Jana Pawła II na Wielki Post oraz wypowiedzi znanych osób na temat najbardziej do nich przemawiających stacji Drogi Krzyżowej.


PIERWSZE CZYTANIE

 

Przykazania miłości bliźniego

 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

 

Kpł 19,1-2.17-18

 

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

 

On odpuszcza wszystkie twoje winy

i leczy wszystkie choroby.

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam nie odpłaca.

 

Jak odległy jest wschód od zachodu,

tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

 

1 Kor 3,16-23

 

Bracia:

 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”.

 

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

1 J 2,5

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Kto zachowuje naukę Chrystusa,

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 5,38-48

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

 

Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: