6 niedziela zwykła 16.02.2014 roku

LU07*** Przeżywamy 6 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzieci i młodzież rozpoczęły czas ferii zimowych. Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.

*** Wspomnienia tygodnia:

— sobota (22.02) – Katedry św. Piotra (święto)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony poniedziałek odbyła się – pierwsza w tym roku – msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Składam gorące „Bóg zapłać” Ojcu Andrzejowi oraz Diakonii Muzycznej z Sulikowa za przewodniczenie modlitwie i wspaniałą asystę muzyczną; uczestnikom zaś – za wspaniałą atmosferę modlitwy.

*** W tym roku odbędzie się Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadzi J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk. Odbędzie się ona w czwartek (27.03.2014 roku). Poprzedzi ją wizytacja gospodarcza, która odbędzie się we wtorek (18.02.2014 roku).

*** Także 27.03 odbędzie się zbiórka elektro-śmieci na dzieła pomocy Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcam do włączenia się w tę akcję. Rozpoczęcie zbiórki o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać na placu z tyłu kościoła. Na stoliku prasowym zostały umieszczone przygotowane ulotki – proszę o zapoznanie się z nimi.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o wizycie AD LIMINA APOSTOLORUM Biskupów polskich; o bł.Janie Pawle II (przed Jego kanonizacją) oraz o modlitwie różańcowej za Ojczyznę. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickiej odsłonie wizyty „Ad Limina Apostolorum”; o mszy św. trydenckiej w Olszynie i lekcji otwartej dla katechetów Legnicy; o wystawie przed kanonizacją w Piechowicach. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o polskiej scenie politycznej (wywiad z Ludwikiem Dornem); sylwetka mistrza olimpijskiego Kamila Stocha; o tym, jakim człowiekiem był pułkownik Ryszard Kukliński oraz niezwykła historia jedynego w Polsce obrazu El Greca.

 uzdr004uzdr030uzdr053uzdr138

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wymagająca wolność człowieka

 

Czytanie z Księgi Syracydesa

 

Syr 15,15-20

 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania,

a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Położył przed tobą ogień i wodę,

co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

Przed ludźmi życie i śmierć,

co ci się podoba, to będzie ci dane.

Ponieważ wielka jest mądrość Pana,

potężny jest władzą i widzi wszystko.

Oczy Jego patrzą na bojących się Go,

On sam poznaje każdy czyn człowieka.

Nikomu nie przykazał być bezbożnym

i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34

 

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

 

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia

i szukają Go całym sercem.

 

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi

ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

 

Czyń dobrze swojemu słudze,

aby żył i przestrzegał słów Twoich.

Otwórz moje oczy,

abym podziwiał Twoje prawo.

 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,

bym ich przestrzegał do końca.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa

i zachowywał je całym sercem.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Prawdziwa mądrość

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

 

1 Kor 2,6-10

 

Bracia:

 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 6,63b.68b

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA DŁUŻSZA

 

Wymagania Nowego Przymierza

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 5,17-37

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze pieklą ognistego.

 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

 

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

 

Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

 

Oto słowo Pańskie.

 

EWANGELIA KRÓTSZA

 

Wymagania Nowego Przymierza

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

 

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: