Niedziela Ofiarowania Pańskiego 02.02.2014 roku

Ofiarow1*** Przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego zwane także Matki Bożej Gromnicznej. W Kościele jest ono przeżywane jako Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce kończymy w ten sposób tradycyjny okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek.

*** Jest to także I Niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W zakrystii można nabyć komplety płyt (audio + prezentacja multimedialna) z II Koncertu Kolęd i Pastorałek.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (05.02) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy

— czwartek (06.02) – św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy okazali pomoc w uprzątnięciu dekoracji świątecznej. Było Was niewielu – zrobiliście bardzo dużo.

*** Jutro, w I poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie. Serdecznie na nią zapraszam.

*** W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W sobotę o godz. 10:00 spotkanie Parafialnego Koła Służby Liturgicznej.

*** Rozpoczynamy tegoroczne spotkania w ramach mszy św. z modlitwą o uzdrowienie – zapraszam na nią w poniedziałek (10.02) o godz. 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” (ze specjalnym dodatkiem: „Różaniec za Ojczyznę”) przeczytamy m.in. o wizycie polskich biskupów „Ad Limina Apostolorum”; o istocie przeżywania Dnia Życia Konsekrowanego; o misyjnej codzienności w Gabonie oraz czytany dzisiaj List Pasterski na dzisiejsze święto. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy dzisiaj o Kongresie Rad Parafialnych w Legnicy; o II Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek w naszej parafii oraz spotkaniach opłatkowych w kilku parafiach naszej diecezji; o nabożeństwie ekumenicznym w Legnicy. Polecam także interesujący artykuł poświęcony symbolice i pochodzeniu nazwy „gromnica”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o tym, że troska o pacjenta zeszła na dalszy plan; o ukazaniu się osobistych notatek Jana Pawła II w książce; o wszystkich barwach ukraińskiej opozycji oraz o tym, po co komu dziesięcina. W „Gościu Legnickim” znajdziemy materiał poświęcony demaskowaniu pseudonauki w Lubinie; o akcji organizacji pomocy Kościołowi w potrzebie; o wizycie biskupów polskich w Stolicy Apostolskiej oraz o osobie ks. Józefa Gorszczyka (męczeństwo zamordowanego 50 lat temu). Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy kosmiczną pod każdym względem grę planszową dla całej rodziny.

 


PIERWSZE CZYTANIE

 

Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

 

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

 

Ml 3,1-4

 

To mówi Pan Bóg:

 

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

 

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 24,7-8.9-10

 

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

 

Bramy, podnieście swe szczyty,

unieście się odwieczne podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały.

Kto jest tym Królem chwały?

Pan dzielny i potężny,

Pan potężny w boju.

 

Bramy, podnieście swe szczyty,

unieście się odwieczne podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały.

Kto jest tym Królem chwały?

Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

(Gdy święto jest obchodzone w niedzielę)

 

Chrystus upodobnił się do braci

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

 

Hbr 2, 14-18

 

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.

 

 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

 

Oto Słowo Boże

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Łk 2,32

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Światło na oświecenie pogan

i chwała ludu Twego, Izraela.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 2,22-40

 

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

 

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu

w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela”.

 

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

 

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: