Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2014 roku

chrzest_1*** Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy okres Narodzenia Pańskiego.

*** Zwieńczeniem tego okresu będzie II PARAFIALNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK, który rozpocznie się dzisiaj po mszy o godz. 9:30. [Z racji koncertu dzisiejszy porządek mszy św. ulegnie pewnym zmianom – zostaną one odprawione o godz. 8:30, 9:30 i 12:00. Za zmiany gorąco przepraszam]. Gorąco witam przybyłych Gości oraz Wykonawców życząc pięknie przeżytego czasu wspólnego kolędowania.

*** Także dzisiaj, o godz. 16:00, odbędzie się w Gimnazjum nr 1 Parafialne Spotkanie Opłatkowe, na które serdecznie zapraszam członków wszystkich parafialnych grup formacyjnych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (17.01) – św. Antoniego opata

*** Przypominam, że w okresie trwania kolędy msze św. w tygodniu (poniedziałek-piątek) o godz. 8:00, w sobotę o 10:00. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z obowiązkami można zgłosić w zakrystii chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.

*** Przypominam także, że mimo ograniczeń czasu kolędowego w każdy piątek odbywa się adoracja Pana Jezusa. Rozpoczęcie adoracji o godz. 17:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— poniedziałek (13.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 19-25A

— wtorek (14.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 26-36

— środa (15.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 37-41

— czwartek (16.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 42-44c

— piątek (17.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 44d-51f

— sobota (18.01) – godz. 14:00 – Aleja Niepodległości 27-9 (od końca)

*** W sobotę zapraszam po mszy św. do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 27-35, ul. Bema, ul. Prusa, ul. Rzecznej i ul. Żołnierskiej.

*** W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25.01).

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Koło Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje w dniu 19.01.2014 roku (godz. 8:00) wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na wspólny opłatek Rodziny Radia Maryja Diecezji Legnickiej. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. refleksję poświęconą spotkaniom Jana Pawła II z młodymi (przygotowującą do pełnego przeżycia kanonizacji 27.04.2014 roku); prezentację osoby abp Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego; omówienie dokumentu „Ecclesia Semper Reformanda”; wspomnienie (zmarłego 29.12.2013 r.) Wojciecha Kilara; kolejny dokument poświęcony niebezpieczeństwom, które niesie ideologia gender. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o obchodach Niedzieli Świętej Rodziny w legnickiej parafii MB Królowej Polski oraz w parafii katedralnej; o spotkaniach opłatkowych w kilku parafiach; o otwarciu Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Caritas w Szklarskiej Porębie oraz o udzieleniu posługi akolitatu 26 osobom świeckim. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. wspomnienie o Wojciechu Kilarze; o patronie roku 2014, św. Janie z Dukli oraz o tym, czym zmysł wiary wierzących (sensus fidei fidelium) różni się od katolickiej opinii publicznej?

krzeszow2014

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 42,1-4.6-7

 

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

 

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

Oddajcie Panu, synowie Boży,

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie chwałę Jego imieniu,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

 

Ponad wodami głos Pański,

Pan ponad wód bezmiarem!

Głos Pana potężny,

głos Pana pełen dostojeństwa.

 

Zagrzmiał Bóg majestatu:

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.

Pan zasiadł nad potopem,

Pan jako Król zasiada na wieki.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 10,34-38

 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

 

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Mk 9,6

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Chrzest Jezusa

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

 

Mt 3,13-17

 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

 

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

 

Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

 

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: