2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 05.01.2014 roku

3 królowie*** Przeżywamy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. o godz. 8:30 i 11:30 – podczas nich zostaną poświęcone kreda i kadzidło. O godz. 11:30 msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu zaprasza mieszkańców miasta i okolic na I LUBAŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI, który odbędzie się 06.01.2014 r. Rozpoczęcie o godz. 17:15 przy Baszcie Brackiej. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (12.01) – Niedziela Chrztu Pańskiego (kończąca liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego)

*** W okresie trwania kolędy msze św. w tygodniu (poniedziałek-piątek) o godz. 8:00, w sobotę o 10:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

– wtorek (07.01) – godz. 15:30 – ul. Chopina, ul. Kościuszki 11 a, ul. Energetyczna, ul. Ogrodowa

– środa (08.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 58-52, ul. Lipowa

– czwartek (09.01) – godz. 15:30 – ul. Leśna 10-16

– piątek (10.01) – godz. 15:30 – ul. Bema, ul. Prusa

– sobota (11.01) – godz. 14:00 – ul. Moniuszki 1-8, ul. Skalnicza, ul. Kościuszki 20-24

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 18-25a i Energetycznej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** W niedzielę Chrztu Pańskiego, 12.01.2014 roku, odbędzie się II Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Zgłoszeń można dokonać bezpośrednio w zakrystii lub przez Internet na adres: janbarx@gmail.com. Msza św. z udziałem dzieci w tym dniu o godz. 9:30 zaś suma o godz. 12:00. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie parafialnej w zakładce AKTUALNOŚCI.

*** Koło Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje w dniu 19.01.2014 roku (godz. 8:00) wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na wspólny opłatek Rodziny Radia Maryja Diecezji Legnickiej. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. informację o możliwości odbioru Telewizji TRWAM na cyfrowym multipleksie; wywiad z Dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej; rozważanie na temat adhortacji „Evangelii gaudium”; zapis rozmowy z kard. Stanisławem Dziwiszem na temat zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II, refleksję poświęconą przeżywaniu uroczystości Trzech Królów oraz tekst Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o wydarzeniach w diecezji w nowym roku duszpasterskim; o diecezjalnych obchodach 22 rocznicy Radia Maryja; o opłatku z „małymi Samarytanami” w Legnicy oraz o świadectwie byłego narkomana w kościele św. Jacka w Legnicy. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Polakach, zasiedlających opuszczone niemieckie domy tuż za zachodnią granicą na Odrze; o dwóch afrykańskich krajach o nazwie Kongo, na wsparcie których zbierają w tym roku kolędnicy misyjni oraz o prawdziwymi zafałszowanym papieżu Franciszku.

 BN13

PIERWSZE CZYTANIE

 

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

 

Czytanie z Księgi Syracydesa

 

Syr 24,1-2.8-12

 

Mądrość wychwala sama siebie,

chlubi się pośród swego ludu.

Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego

i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,

Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie

i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot

i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.

Przed wiekami, na samym początku mię stworzył

i już nigdy istnieć nie przestanę.

W świętym przybytku, w Jego obecności,

zaczęłam pełnić świętą służbę

i przez to na Syjonie mocno stanęłam.

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,

w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,

w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 147,12-13,14-15,19-20

 

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

 

Chwal, Jerozolimo, Pana,

wysławiaj twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich

i błogosławi synom twoim w tobie.

 

Zapewnia pokój twoim granicom

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi

i szybko mknie Jego słowo.

 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów.

Nie oznajmił im swoich wyroków.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

 

Ef 1,3-6.15-18

 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec

Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który napełnił nas

wszelkim błogosławieństwem duchowym

na wyżynach niebieskich w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,

według postanowienia swej woli,

ku chwale majestatu swej łaski,

którą obdarzył nas w Umiłowanym.

Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

 

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. 1 Tm 3,16

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Chrystus został ogłoszony narodom,

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 1,1-18

 

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o Światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością,

lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

tym, którzy wierzą w imię Jego,

którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: