II PARAFIALNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

II PARAFIALNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

LUBAŃ-KSIĘGINKI 12.01.2014 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Parafialnego koncertu Kolęd i Pastorałek, która odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (12.01.2014 roku) w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach. Koncert rozpocznie Eucharystia o godz. 9:30, po czym rozpoczynamy kolędowanie. Przesłaniem koncertu są słowa „Dziś nadzieja rodzi się”, zaś podstawą jego organizacji – słowa papieża Franciszka: „Jezus przyszedł na świat, by wyzwolić ludzi z ciemności. Przezwyciężcie pychę, fałsz, pokusy podążania za własnymi interesami. /…/ Nie jest to jedynie fakt emocjonalny, sentymentalny. Wzrusza nas, ponieważ mówi o głębokiej rzeczywistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem kroczącym, a wokół nas, a także w nas samych, są ciemności i światło”.

Osobą koordynującą organizację jest proboszcz parafii, ks. Janusz Barski. Zgłoszeń można dokonać osobiście w zakrystii parafii (przypominam – w okresie kolędowym msze od poniedziałku do piątku są odprawiane o godz. 8:00, w sobotę – o godz. 10:00), telefonicznie (+48 792631126) lub drogą internetową (janbarx@gmail.com). W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców [w przypadku grup nazwa grupy] oraz kilka informacji pomocnych w prezentacji wykonawcy/grupy.

2. Tytuły przygotowanych utworów (prosimy przygotować 3 utwory – w przypadku większej ilości uczestników występ obejmie 2 utwory).

3. Ewentualne wymagania techniczne (gwarantujemy nagłośnienie kościelne; 2 mikrofony bezprzewodowe; 2 mikrofony przewodowe; 2 „piecyki” gitarowe; możliwość emisji podkładu z CD; możliwość zrzutu tekstów utworów na ekran [teksty powinny być zapisane w jpg]).

Koncert nie ma charakteru konkursu – Organizatorzy gwarantują pamiątkowe dyplomy i okazjonalne pamiątki. Przede wszystkim liczymy jednak na wspaniałą atmosferę wspólnego kolędowania. Planujemy nagranie audio i wideo całości koncertu – po obróbce materiału wykonawcy otrzymają przygotowane pamiątkowe płyty.

 

Dodaj komentarz: