Niedziela Świętej Rodziny 29.12.2013 roku

swjozef*** Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to patronalne święto wszystkich rodzin.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (01.01) – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

— czwartek (02.01) – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

*** We wtorek kończymy rok kalendarzowy 2013. Serdecznie zapraszam na mszę św. o godz. 17:00, po której odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-błagalne.

*** W środę msze św. o godz. 10:00 i 11:30. Pozostałe msze św. w tygodniu (w okresie kolędowym) o godz. 8:00, w sobotę o 10:00.

*** W tym tygodniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska A.D.2014. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Przypominam, że w przeddzień kolędy ministranci powiadomią o terminie rozpoczęcia kolędy (nie o godzinie wizyty u konkretnej rodziny). Od czwartku w dni robocze (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— czwartek (02.01) – ul. Kościuszki 7-19 (bez numeru 11) [15:30]

— piątek (03.01) – ul. Zamkowa 6a-6 [15:30]

— sobota (04.01) – ul. Rzeczna, Żołnierska, Fortowa, Groblowa [14:00]

*** W sobotę (04.01) zapraszam po mszy św. (ok. godz. 10:30) do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Leśnej 18-25a, Energetycznej i Ogrodowej.

*** W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8:30. Msza ze zmianą tajemnic różańcowych w poniedziałek (06.01) o godz. 11:30.

*** Gimnazjum nr 3 w Lubaniu zaprasza mieszkańców miasta i okolic na I LUBAŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI, który odbędzie się 06.01.2014 r. Rozpoczęcie o godz. 17:15 przy Baszcie Brackiej. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

*** W niedzielę, 12.01.2014 roku, odbędzie się II Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Zgłoszeń można dokonać bezpośrednio w zakrystii lub przez Internet na adres: janbarx@gmail.com. Msza św. z udziałem dzieci w tym dniu o godz. 9:30 zaś suma o godz. 12:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

parafia3

parafia4

BN03

PIERWSZE CZYTANIE

 

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

 

Czytanie z Księgi Syracydesa

 

Syr 3,2-6.12-14

 

Pan uczcił ojca przez dzieci,

a prawa matki nad synami utwierdził.

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,

a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,

a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,

a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.

Synu, wspomagaj swego ojca w starości,

nie zasmucaj go w jego życiu.

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,

nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 128,1-2,3,4-5

 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

 

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,

kto chodzi Jego drogami.

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny

we wnętrzu twojego domu.

Synowie twoi jak sadzonki oliwki

dokoła twojego stołu.

 

Oto takie błogosławieństwo dla męża,

który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,

oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrześcijańskie zasady życia domowego

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Kol 3,12-21

 

Bracia:

 

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

 

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

 

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Kol 3,15a.16a

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 2,13-15.19-23

 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

 

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: