4 niedziela Adwentu 22.12.2013 roku

Adw2013*** Przeżywamy 4 niedzielę Adwentu, która kończy tegoroczny czas adwentowego oczekiwania. We wtorek Wieczerzą Wigilijną oraz Pasterką o północy wkroczymy w obchód czasu Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom już dzisiaj życzę pięknych, pełnych radości i ciepła oraz Bożego błogosławieństwa Świąt Bożego Narodzenia.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W dniu wczorajszym odbyła się uroczystość przekazania nam Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z Hufca im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu, którą zaszczycił swoją obecnością Burmistrz naszego miasta, p.Arkadiusz Słowiński.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (25.12) – Narodzenie Pańskie

— czwartek (26.12) – św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— piątek (27.12) – św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— sobota (28.12) – św. Młodzianków, męczenników (święto)

— niedziela (29.12) – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

*** Taca z Pasterki przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia, m.in. na domy samotnych matek.

*** W środę (25.12) msze św. o godz. 10:00 i 11:30. W czwartek (26.12) msze św. w porządku niedzielnym.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w ostatnie przedświąteczne przygotowania kościoła – grupie dekoratorskiej, ekipie montującej szopkę, osobom, które uprzątnęły kościół na świąteczny czas oraz licznej grupie naszej młodzieży, która pomogła przyozdobić choinki.

*** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny.

*** W styczniu planujemy koncert kolęd – do udziału zapraszamy osoby, które chciałyby zaprezentować swoje możliwości. Proszę o zgłaszanie zainteresowanych w zakrystii.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (z dodatkiem – płytą z kolędami i kalendarzem ściennym na rok 2014 – w cenie 9 zł) znajdziemy m.in. obfity materiał poświęcony przeżywaniu Bożego Narodzenia; relację z konsekracji biskupiej jałmużnika papieskiego, abp Konrada Krajewskiego i obchodów 25-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Dzieszko. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o obchodach uroczystości św. Mikołaja w kilku parafiach diecezji; o wizytacji katechetycznej w Snowidzy i Gryfowie oraz o II Małym Spotkaniu Młodych w Jeleniej Górze W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. tekst specjalnego i wyjątkowego listu papieża Franciszka napisanego do wszystkich uczestników Rorat „uBoga droga”; dlaczego zwierzęta powinny mówić w Boże Narodzenie oraz dodatek z modlitwą przy wigilijnym stole. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy o tegorocznej akcji kolędników misyjnych.

 **********************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Panna pocznie i porodzi Syna

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 7,10-14

 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: ”Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: ”Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: ”Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 24,1-2,3-4,5-6

 

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził

i utwierdził ponad rzekami.

 

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

który nie skłonił swej duszy ku marnościom

 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 1,1-7

 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 1,18-24

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 1,18-24

 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

 

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.

 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: