3 niedziela Adwentu GAUDETE 15.12.2013 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Od wtorku począwszy rozpoczynamy czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W tym tygodniu przypada czas spowiedzi św. u sąsiadów. Z tej racji ulegnie zmianie program mszy św. w tygodniu. We wtorek mszy św. nie będzie, w środę o godz. 17:30, czwartek i piątek o godz. 17:00, w sobotę o godz. 15:00. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** W tym tygodniu przygotowujemy kościół do obchodu Świąt. Panów serdecznie proszę o pomoc w postawieniu szopki i choinek – w czwartek po mszy św. (ok. godz. 17:30). W piątek od godz. 17:30 zapraszam młodzież i grupę dekoratorską do pomocy w udekorowaniu choinek [w tym dniu wyjątkowo nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu]. Całość przygotowań zwieńczy uprzątnięcie kościoła – w tym samym dniu. Liczę na Państwa zaangażowanie.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Organizatorom i Dobrodziejom kolejnej edycji akcji „Spotkanie ze Świętym” za zorganizowanie ubiegłotygodniowej uroczystości.

*** Przy wejściu głównym można nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” (mała – 6 zł) oraz poświęcone opłatki.

*** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny oraz kartki świąteczne.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (z dodatkiem kulinarnym – polecam naszym „szefowym kuchni”) znajdziemy m.in. wspomnienie o o.Jerzym Tomzińskim, 95-letnim Paulinie oraz o 60 rocznicy osobistego oddania się Maryi przez kard. Stefana Wyszyńskiego; III odsłonę cyklu adwentowego „W drodze do Betlejem”; refleksję o sytuacji na Ukrainie; relację z poświęcenia domu lwowskich arcybiskupów oraz apel Apostolatu Ratunku Konającym. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o obchodach święta górniczego w Lubinie; o 3 Konferencji historyczno-patriotycznej w Jeleniej Górze; o koncercie naszej Scholi EDEN (24.11) oraz o warsztatach dla katechetów w Lubaniu. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj znajdziemy m.in. płytę z kolędami i pastorałkami w wykonaniu braci dominikanów; refleksję o tym, jak wierzyć, gdy w czasie modlitwy mamy wrażenie, że mówimy do ściany, że nasz głos trafia w próżnię; o tym, czy polscy gimnazjaliści dużo wiedzą, czy też doskonale potrafią wypełnić testy egzaminacyjne? Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy o tegorocznej akcji kolędników misyjnych.

PIERWSZE CZYTANIE

 

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 35,1-6a.10

 

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!

Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.

Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.

Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.

Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.

Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 146,7.8-9a.9bc-10

 

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

 

Bóg dochowuje wierności na wieki,

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

Chlebem karmi głodnych,

wypuszcza na wolność więźniów.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym,

Pan dźwiga poniżonych.

Pan kocha sprawiedliwych,

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę,

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Przyjście Pana jest już bliskie

 

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

 

Jk 5,7-10

 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Iz 61,1

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Duch Pański nade mną,

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 11,2-11

 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: