Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 08.12.2013 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu, dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie – na mocy dekretu Konferencji Episkopatu Polski świętujemy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z objawieniem Matki Bożej Włoszce Pierinie Gilli (08.12.1947 r.) dzisiaj po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 13:00 – GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których prowadzenia podjął się wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, Ks. Bartosz Och. Serdecznie witam Księdza Rekolekcjonistę życząc dobrego samopoczucia w naszej wspólnocie. PROGRAM REKOLEKCJI – patrz: AKTUALNOŚCI.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (13.12) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— sobota (14.12) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** Dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się kolejna edycja parafialnej akcji charytatywnej „SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM”.

*** Msze św. roratnie w czasie rekolekcji o godz. 18:00; od środy – tygodniu o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów i serduszek, osoby dorosłe zaś zapraszam do aktywnej współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** W czwartek (12.12) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rok drugi). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek przeżywamy Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego.

*** W sobotę o godz. 10:00 zbiórka Służby Liturgicznej.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA RADOŚCI – GAUDETE.

*** Gorąco dziękuję Parafiankom z ul. Stawowej 1-11 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Przy wejściu głównym można nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” (duża – 12 zł, mała – 6 zł) oraz poświęcone wczoraj opłatki. Przypominam, że w tym roku nie będą one roznoszone do Państwa rodzin.

*** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny oraz kartki świąteczne.

*** PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH – kościół jest ogrzewany!!!

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. obszerny materiał poświęcony adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”; relację z konferencji polsko-rosyjskiej; refleksję w 60 rocznicę Apelu Jasnogórskiego oraz poświęconą uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP; interesujący artykuł poświęcony ideologii Gender; II odsłonę cyklu adwentowego „W drodze do Betlejem”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o zakończeniu Roku Wiary w diecezji legnickiej; o obchodach uroczystości Chrystusa Króla w Katedrze Legnickiej; o intronizacji relikwii św. Mikołaja Biskupa w Bolesławcu oraz o obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Lubinie i Chojnowie. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj znajdziemy m.in. tekst adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” i poświęcony mu komentarz; kolejny odcinek adwentowego cyklu „uBoga droga”; wspomnienie represji wobec duchowieństwa w czasach komunizmu oraz refleksję o potrzebie dialogu Katolików i Prawosławnych. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, zaopatrzonego w lampion roratni do samodzielnego składania.

 *********************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

 

Rdz 3,9-15.20

 

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

 

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

 

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

 

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

 

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 98,1-4

 

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

i święte ramię Jego.

 

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

dla domu Izraela.

 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się, weselcie i grajcie.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Rz 15,4–9

 

Bracia:

 

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Łk 1,28

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 1,26-38

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

 

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

 

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: