1 niedziela Adwentu 01.12.2013 roku

Adw2013***Przeżywamy 1 niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Jest to jednocześnie I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. *** Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 (jutro – z racji I poniedziałku miesiąca – o godz. 18:00) – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów i serduszek, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”. *** Dzisiaj (podczas mszy św. o godz. 10:00) zostanie podsumowany konkurs na najciekawszą koronę dla Pana Jezusa, zaś po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. *** Wspomnienia tygodnia: — wtorek (03.12) – św. Franciszka Ksawerego — środa (04.12) – św. Barbary, dziewicy i męczennicy — piątek (06.12) – św. Mikołaja, biskupa — sobota (07.12) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła — niedziela (08.12) – Niepokalane Poczęcie NMP  

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

  *** W poniedziałek (I miesiąca) tradycyjnie msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam. *** W środę zapraszam osoby, którym patronuje św. Barbara – szczególnie górników i ich rodziny. Uroczysta msza św. w intencji Górników KWB Turów o godz. 17:00. *** W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której spotkanie formacyjne w świetlicy, na które serdecznie zapraszam wspólnotę Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. *** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Stawowej 1-11. *** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi wikariusz parafii św. Jadwigi, Ks. Bartosz Och. W poniedziałek i wtorek msze św. o godz. 9:00 i 18:00. Spowiedź rekolekcyjna w godz. 8:00-9:00 oraz 17:00-18:00. *** Tydzień temu mieliśmy okazję przeżyć piękny koncert naszej Scholi EDEN. Naszym Dziewczętom serdecznie gratuluję i dziękuję za wielki wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania; dziękuję także osobom współpracującym: panu Ryszardowi i Grzegorzowi; Paniom, które zadbały o ugoszczenie naszych Gości i Bohaterek tego dnia; wszystkim uczestnikom koncertu za czynny udział i zrozumienie dla konieczności przesunięcia terminów mszy św. w tym dniu. Na stronie parafialnej znajduje się opis wydarzenia oraz zapis foto – przygotowujemy się także do umieszczenia w Internecie zapisu wideo. *** Składam gorące „Bóg zapłać” za hojność okazaną ofiarom tragedii na Filipinach. Zebrana kwota 470,00 została przesłana na konto Caritas Legnickiej. *** Dzisiaj rozpoczynamy 20 edycję kampanii społecznej „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, na której hasło wybrano słowa: „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. Zachęcam do nabywania świec w cenie: duża – 12 zł, mała – 6 zł. *** W związku z niedyspozycją osób roznoszących dotąd opłatki, w tym roku będzie je można nabyć po każdej mszy św. niedzielnej (począwszy od przyszłej niedzieli). Zwracam się z gorącą prośbą o zadbanie, aby opłatki otrzymały osoby starsze – proszę także o powiadomienie sąsiadów. *** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny oraz kartki świąteczne. *** Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu wraz z załogą ma zaszczyt zaprosić mieszkańców miasta, byłych funkcjonariuszy i pracowników aresztu na uroczystą mszę św., która zostanie odprawiona z okazji Jubileuszu 160-lecia istnienia lubańskiego aresztu. Mszę św. odprawi J.E.Ks. Biskup Marek Mendyk w dniu 02.12.2013 roku o godz. 10:00 w kościele p.w. Świętej Trójcy w Lubaniu. *** Ogłoszenie w sprawie Ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA… *** Rozpoczęliśmy ogrzewanie kościoła – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH !!! *** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. obszerny materiał poświęcony śp. Mariannie Popiełuszko, matce bł. Ks. Jerzego (zmarłej 19.11.2013 r.); opis obchodów 75-lecia Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego; I odsłona cyklu adwentowego „W drodze do Betlejem” i poświęcone temu okresowi rozważanie; wywiad udzielony przez abp Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; wspomnienie istoty działalności Sodalicji Mariańskich (przeżywających 450 rocznicę założenia) oraz KOR-u (ówczesnego centrum obrony robotników). W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o planowanej na 1 grudnia intronizacji relikwii św. Mikołaja Biskupa w Bazylice Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu; o obchodach odpustów w Jeleniej Górze-Cieplicach i Jaworze; o 2 edycji Bolesławieckiego Przeglądu Kapel Garażowych; o śp. Ks. Krzysztofie Bojko, który 10.11 odszedł do wieczności po długiej chorobie. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj znajdziemy m.in. początek adwentowego cyklu „uBoga droga”; wspomnienie św. Marianny Popiełuszko; o stanie ewangelizacji dzisiejszych chrześcijan. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, zaopatrzonego w lampion roratni do samodzielnego składania.

PIERWSZE CZYTANIE   Pokój królestwa Bożego   Czytanie z Księgi proroka Izajasza   Iz 2,1-5   Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:   Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.   On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.   Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!   Oto słowo Boże.   PSALM RESPONSORYJNY   Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9   Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.   Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: ”Pójdziemy do domu Pana”. Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem.   Tam wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida.   Proście o pokój dla Jeruzalem: Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w twych murach, a pomyślność w twoich pałacach.   Ze względu na braci moich i przyjaciół będę wołał: ”Pokój z tobą”. Ze względu na dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla ciebie.   DRUGIE CZYTANIE   Zbliża się nasze zbawienie   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian   Rz 13,11-14   Bracia:   Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.   Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.   Oto słowo Boże.   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Ps 85,8   Alleluja, alleluja, alleluja   Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.   Alleluja, alleluja, alleluja   EWANGELIA   Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza   Mt 24,37-44   Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.   Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.   Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: