Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24.11.2013 roku


*** Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnią niedzielę roku kościelnego 2012/2013. Z racji uroczystości za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny. Podczas mszy św. o godz. 10:00 zostanie podsumowany parafialny konkurs na najciekawszą koronę dla Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu.

*** Dzisiaj, po raz drugi, przeprowadzamy zbiórkę na pomoc dla ofiar tragedii na Filipinach.

*** Dzień dzisiejszy kończy także Rok Wiary, którego przesłaniem stały się słowa: „Wypłyń na głębię”.

*** Wspomnienia tygodnia:

— sobota (30.11) – św. Andrzeja Apostoła (święto)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W minionym tygodniu przeżywaliśmy wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Tradycyjnie jest to okazja do zaprezentowania przez Scholę EDEN swoich możliwości i rozwoju wokalno-instrumentalnego. Tradycyjny koncert – w tym roku wypełniony tylko utworami promocyjnymi – po mszy św. w intencji Scholi EDEN i Służby Liturgicznej o godz. 10:00. Na koncert SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

*** Wczoraj odbyła się piękna uroczystość Złotego Jubileuszu małżeństwa Państwa Anny i Jana Konckich. Jubilaci ofiarowali parafii jako „dar serca” przepiękną monstrancję – dziękuję za dar serca i zaangażowanie w życie wspólnoty obiecując pamięć w modlitwie.

*** We wtorek (26.11) spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rok 2), zaś w czwartek (28.11) spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku pierwszego. Spotkania rozpoczyna msza św.

*** Dziękuję Parafianom z ul. Chopina, Górnej, Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej i Skalniczej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Osoby objęte żywnościową pomocą unijną w ramach programu PEAD zapraszam w sobotę o godz.14:00.

*** W przyszłą niedzielę kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności Janina Rura. Pogrzeb we wtorek o godz. 12:00.

*** PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA !!!

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

 

Namaszczenie Dawida na króla

 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

 

2 Sm 5,1-3

 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”.

 

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 122,1-2.4-5

 

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:

”Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy

w twoich bramach, Jeruzalem.

 

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie,

trony domu Dawida.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Kol 1,12-20

 

Bracia:

 

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

 

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

 

I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Mk 11,10

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;

błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 23,35-43

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.

 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

 

”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.

 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

 

I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

 

Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: