32 niedziela zwykła 10.11.2013 roku

roz37

PRZYPOMNIENIE: wstawiane zdjęcia można powiększać klikając je myszką. Miłego oglądania.

*** Przeżywamy 32 niedzielę zwykłą – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W ten sposób Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce uwrażliwić Polaków na problem wolności religijnej, jako jednego z podstawowych praw człowieka. *** Jutro Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 8:30 i 11:30. *** Wspomnienia tygodnia: — poniedziałek (11.11) – św. Marcina z Tours, biskupa — wtorek (12.11) – św. Jozafata, biskupa i męczennika — środa (13.11) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski  

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

  *** W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe, które odbywają się od wtorku do środy o godz. 16:30(w czwartek – o godz.17:30). *** Jeszcze raz składam gorące „Bóg zapłać” pani Helenie za piękny obraz papieża Franciszka.min03 *** Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Młodzież Gimnazjum nr 1 w Lubaniu serdecznie zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych w czwartek, który odbędzie się w siedzibie szkoły. Rozpoczęcie koncertu o godz. 16:30. Z racji koncertu w tym dniu wypominki rozpoczną się o godz. 17:30, msza św. po ich zakończeniu. *** W sobotę, 16.11, o godz. 17:00 zostanie odprawiona kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, na którą serdecznie zapraszam. *** Z radością informuję o uhonorowaniu nas wyróżnieniem i medalem Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA – jest to wyraz uznania i wdzięczności za cenną współpracę z Redakcją Tygodnika oraz promocję „Niedzieli” poprzez parafialną stronę internetową. Jednocześnie gratuluję także pani Beacie Kwiecińskiej zajęcia I miejsca w uczniowskim plebiscycie na NAUCZYCIELA ROKU 2013 (zaznaczę, że ten tytuł Pani Beata otrzymuje po raz kolejny). *** Gorąco dziękuję Parafianom z ul. Leśnej 10-16 oraz ul. Zamkowej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego. *** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II i Kalendarz Diecezjalny. *** Zbliża się uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przygotowując się do niej zachęcam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszą koronę dla Pana Jezusa. *** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Niedzieli” przeczytamy m.in. o obchodach Dnia Rodziny z papieżem Franciszkiem; o istocie przeżywania Międzynarodowego Dnia Modlitw za Prześladowany Kościół; wywiad biskupa Antoniego Didycza o grzechu, donosicielstwie i tajemnicy spowiedzi o kolejnej, 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. konferencji „Wolna Niedziela” w gmachu Sejmu RP; o pielgrzymce Srebrnych Jubilatów do Fatimy; o ważnych jubileuszach szkół w Kamiennej Górze i Jeleniej Górze. Rodzicom dedykuję artykuł o istocie ideologii GENDER. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” m.in.: o zapaści demograficznej w Polsce; czym właściwie jest czyściec oraz czy do zbawienia jest potrzebna modlitwa o wylanie Ducha Świętego?

min01

min02min04

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej   2 Mch 7,1-2.9-14

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.   Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.   Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: ”Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.   Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.   Oto słowo Boże.   PSALM RESPONSORYJNY   Ps 17,1.5-6.8 i 15   Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.   Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.   Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo   Strzeż mnie jak źrenicy oka, skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan   2 Tes 2,16-3,5

Bracia:   Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.   Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.   Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Ap 1,5-6

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,

Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza   Łk 20,27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.   Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: