Różańcowe pokłosie

Różańcowe pokłosie 2013

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”– głosi mądrość i jest w tym sporo prawdy. Potwierdzeniem tego na skalę parafii stały się tegoroczne nabożeństwa różańcowe, będące nie tylko okazją do pięknej modlitwy, ale także czasem „dziecięcego ewangelizowania”. Zgodnie z 7-letnią tradycją, każdy dzień modlitwy w naszej parafii animowała inna grupa parafialna: Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, kandydaci do bierzmowania, parafialna Schola EDEN, Rada Parafialna. Wspólnym elementem wszystkich nabożeństw stała się jednak- może nieliczna, ale bardzo aktywna i pełna dziecięcej radości – grupa naszych „maluchów”, która odkryła w sobie „powołanie do śpiewu”. Bardzo czynnie odpowiadała na kolejne propozycje wokalne (były to przeważnie kanony), biorąc czynny udział w każdym nabożeństwie. Z dużą uwagą i dbałością o właściwą formę prowadziła kolejne tajemnice, nieomal „walcząc” o mikrofon. Podsumowaniem tego czasu (oraz trwającego w październiku parafialnego konkursu na najoryginalniejszy różaniec) stała się I niedziela listopada (03.11.2013 roku), kiedy postanowiliśmy podziękować grupie dzieci za udział i „apostolskie zaangażowanie”. Tradycyjnie odbyło się to podczas mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży.

Pierwszym akcentem uroczystości była prezentacja „październikowych dokonań” – dzieci pełne werwy wyśpiewywały teksty poznane podczas nabożeństw (motywując osoby dorosłe do włączania się w nie). Po zakończeniu tej części został ogłoszony werdykt „wysokiej rady” dotyczący podsumowania konkursu na najoryginalniejszy różaniec. „Nie było łatwo wybrać – stwierdziła przedstawicielka jury, p.Małgorzata – /…/ Wszystkie są piękne i w ich zrobienie włożyłyście dużo swojej inwencji i wysiłku”. Ostatnim akcentem uroczystości stało się wręczenie przygotowanych pamiątek październikowych spotkań, przywiezionych przez proboszcza z Fatimy. Otrzymały je wszystkie uczestniczące w nabożeństwach dzieci oraz wspierające prowadzenie modlitwy gitarzystki: Anetka i Martynka.

Wielkie podziękowanie dla pana Grzegorza Szydło za dokumentację foto naszej uroczystości .

Dodaj komentarz: