29 niedziela zwykła 20.10.2013 roku

Fatima*** Przeżywamy 29 niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Rozpoczynamy dzisiaj także Tydzień Misyjny. Dzisiaj msze św. o godz. 9:00, 10:00 i 11:00. Za zmiany w porządku liturgii gorąco przepraszam.

*** Dzisiaj rozpoczynamy liczenie wiernych pozwalające uzyskać obraz stanu praktykowania naszych Parafian.

*** Dzisiaj parafia św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu przeżywa swoją uroczystość odpustową.

*** W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – nasze zegarki przestawiamy o 1 godzinę do tyłu ( z 3 na 2).

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa

— wtorek (22.10) – bł. Jana Pawła II, papieża

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych, animowanych przez grupy parafialne według porządku umieszczonego w gablocie. Odbywają się one codziennie (od wtorku do soboty) o godz. 16:30.

*** Gorąco dziękuję uczestnikom uroczystości zawierzenia naszej parafii Trójcy Świętej przez orędownictwo Matki Bożej oraz ostatniego tegorocznego Nabożeństwa Fatimskiego za wspaniałą atmosferę modlitwy.

*** Dziękuję Parafianom z ul. Leśnej 47-57 oraz ul. Stawowej 12 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** W czwartek kolejne spotkanie pierwszego rocznika kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W sobotę o godz. 10:00 zbiórka Służby Liturgicznej.

*** W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne z fotografiami bł. Jana Pawła II.

*** Dzieci i młodzież zachęcam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najoryginalniejszy różaniec. Konkurs trwa do końca miesiąca.

*** W ławkach z tyłu kościoła zostały umieszczone kartki wypominkowe – proszę je składać na tacę lub do skarbony przy ołtarzu.

*** Najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie zostanie odprawiona w sobotę, 16.11 o godz. 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 ******************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

 

Wj 17,8-13

 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.

 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8

 

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

 

Wznoszę swe oczy ku górom:

skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

Pomoc moja od Pana,

który stworzył niebo i ziemię.

 

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,

ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie

Ten, który czuwa nad Izraelem.

 

Pan ciebie strzeże,

jest cieniem nad tobą,

stoi po twojej prawicy.

Nie porazi cię słońce we dnie

ani księżyc wśród nocy.

 

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,

ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,

teraz i po wszystkie czasy.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

 

2 Tm 3,14-4,2

 

Najdroższy:

 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

 

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Hbr 4,12

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Wytrwałość w modlitwie

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 18,1-8

 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”.

 

I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: